Pioneren Schunk feirer 30 år med gripere

I 1983 introduserte Schunk den første rendyrkede og standardiserte griperen på markedet. Den ”industrialiserte hånden” var utgangspunktet for en rask og effektiv produktutvikling som fortsetter selv i dag.

Schunk SDH

Schunk SDH

Publisert Oppdatert
Schunk Industrial hand

Schunk Industrial hand

Schunk PGN Plus

Schunk PGN Plus

Tidlig på 1980-tallet fikk Heinz-Dieter Schunk en idé. Han ble inspirert av den raske utviklingen på robotmarkedet og mente at de tilgjengelige løsningene for å gripe tak i og håndtere detaljer ved hjelp av roboter, var for store og klumpete. Pneumatikkledninger og annet som var montert til griperne som fantes på den tiden, var uformelige og innrettet etter robotens arbeidsområde, noe som gav begrenset nytte.

For Heinz-Dieter Schunk var det helt klart; for å få større nytte av den omfattende bruken av roboter var det nødvendig med gripere som var lettere, nøyaktigere og mer kompakte enn de griperne som fantes på markedet da. I 1983 lanserte Schunk den første standardiserte griperen. Den var lettere og hadde integrerte luftkanaler. Med flere tilgjengelige størrelser fikk kundene mulighet til å velge den griperen som var mest effektiv for deres bruk. Den "i ndustrielle hånden" fra Schunk var starten på en 30 år lang reise fylt med fremgang. I dag er navnet Schunk synonymt med gripere, og med et av verdens største utvalg innen gripere og gripesystemer fortsetter suksessen.

Fra en enkel griper til intelligente gripesystemer

Schunk fortsetter å sette standarden for nye løsninger innen gripeteknikk. Den patenterte multitannstyringen, som ble introdusert i 2000, regnes fortsatt som en milepæl for industrielle gripere. Multitannstyringen finnes i dag i en rekke av Schunks gripere, for eksempel i den velkjente PGN-plus, og bidrar til spesielt kompakte innbyggingsmål samt raske og presise gripere. I 2006, ikke lenge etter at multitannstyringen ble presentert, kom flere gripesystemer for mobilt bruk, for eksempel innen servicerobotikk. Løsninger med integrerte dreieenheter og lettvektsarmer skapte helt nye arbeidsområder innen gripesystemer og utvidet markedet. Ikke lenge etter kom robothånden SDH, en trefingret "hånd" med sensorer. Den kunne benyttes i en rekke applikasjoner, særlig innen servicerobotikk.

Nå, i 2013, skrives enda et kapittel når Schunk lanserer en helt ny robothånd - en mekatronisk kopi av en menneskelig hånd med fem fingre, ni motorer og innebygde intelligente sensorer. Likheten med en menneskehånd er slående, og grensene blir igjen flyttet for hva utviklede gripesystemer kan utføre.

Schunk har imidlertid hatt størst suksess innen industrielle applikasjoner med en rekke forskjellige gripere og gripesystemer for bruk sammen med industrielle roboter.

I 2008 ble griperen LEG lansert for applikasjoner som krever lang slaglengde, og som kombinerte lettvektsdesign med mekatronikk og modultenking i én og samme griper. I 2011 ble en rekke varianter av elektriske gripere under temaet "Mekatronikk" presentert, bl.a. EGP for håndtering av små gripeobjekter, den fleksible EGA for applikasjoner som krever lang slaglengde, samt den intelligente WSG med innebygd webserver. Disse elektriske griperne er starten på en ny trend og viser hvilken retning markedet er på vei i. Både innen robotikk, med stadig større tilbud av robotarmer med innebygd intelligens, og innen generell automatisering, med krav til å håndtere gripeobjekter som varierer i størrelse og mate materiale, skapes det nye krav til gripeenheter og gripesystemer med høyere fleksibilitet. I tillegg blir det utviklet gripere i helt nye materialer, for eksempel for å redusere vekt og utvide bruksområdet. I 2013 lanseres griperen CGH. Den er i karbonfiber og er spesialtilpasset for robotbasert håndtering av gripeobjekter i vektsegmentet 10 til 20 kilo.

Med én og samme griper kan man nå tilpasse gripebevegelsen for flere applikasjoner, og integreringen av sterkere motorer og mer følsomme sensorer gir langt flere muligheter enn tidligere. Individuelle gripefingre registrerer kraft og posisjon, slik at griperen automatisk tilpasser seg det aktuelle gripeobjektet. Én og samme griper kan håndtere både myke og harde gripeobjekter, og med effektive styresystemer kan maskiner og system få en kortere stillstandstid og dermed en mer effektiv produksjon.

Verdens bredeste utvalg

Når man sammenligner dagens gripere fra Schunk med den "industrielle hånden" fra 1983, blir den tekniske utviklingen innen gripere og gripesystemer de siste 30 årene bare enda tydeligere. Enkle mekaniske løsninger er utviklet til intelligente og frittstående gripesystemer med høy tilpassingsgrad. I dag tilbyr Schunk over 10.000 forskjellige produkter og muligheter innen gripere og gripeteknikk og er med dette en ledende innovatør innen robotteknikk, produksjon og materialhåndtering. I tillegg har selskapet også dreieenheter, lineærenheter, komplette " pick & place"-enheter samt robottilbehør. Med forretningsområdet "Clamping Technology" skapes også sterke synergier med tradisjonell maskinindustri og bearbeiding.

Milepæler i 30 års utvikling av gripere hos Schunk:

1983 Schunks "industrielle hånd" - den første standardiserte griperen.

2000 PGN-plus - den første griperen med den patenterte multitannstyringen

2006 SDH - innovativ trefingret hånd for servicerobotikk

2008 LEG - en kombinasjon av lettvektsdesign, moduloppbygging og mekatronikk

2010 MPG-plus - miniatyrgriperen i kompaktutførelse

2011 EGP - den elektriske griperen for håndtering av små gripeobjekter

2012 den femfingrede hånden - nesten like smart som en ekte hånd

2013 CGH - den første standardgriperen i karbonfiber

For mer informasjon besøk: www.se.schunk.com

Schunk 5-finger hånd med LWA 4P

Schunk 5-finger hånd med LWA 4P