Rett teknologi og kompetanse ikke alltid nok

Satsing på ny teknologi og operatører med fagbrev er ingen garanti for suksess dersom man ikke evner å utnytte disse ressursene optimalt. Kristiansand Skruefabrikk & Mek. Verksted AS – KSMV – jobber kontinuerlig med å finne de beste løsningene, og kanskje er det oppskriften bak suksessen?

- Doosan Puma 700 XLY er den foreløpige siste tilveksten til vår maskinpark. Maskinen har y-akse og to doble briller og er kjøpt inn spesielt til å dreie akslinger. Med gode CAM-løsninger som bidrar til å hente ut gevinster fra den løpende verktøyutviklingen vil vi se positive resultater på flere plan, mener Ole Holte Sandvik, driftssjef hos KSMV.
- Doosan Puma 700 XLY er den foreløpige siste tilveksten til vår maskinpark. Maskinen har y-akse og to doble briller og er kjøpt inn spesielt til å dreie akslinger. Med gode CAM-løsninger som bidrar til å hente ut gevinster fra den løpende verktøyutviklingen vil vi se positive resultater på flere plan, mener Ole Holte Sandvik, driftssjef hos KSMV.
Publisert Oppdatert

På Eksportkreditt Norges hjemmeside står det å lese:

"KSMV, som ble startet i 1918 av nåværende eieres bestefar, er en mellomstor juvel av en underleverandør til store eksportbedrifter som FMC, Kongsberg Maritime og NOV. SMB-bedrifter som denne er viktige bidragsytere til olje-Norges suksess, sier Jørgen Hauge, som er bransjeansvarlig for Olje & Gass i Eksportkreditt Norge."

En titt på hjemmesiden til KSMV avslører noe av oppskriften bak suksessen. Her står det å lese at KSMV er en allsidig underleverandør som tilbyr produksjon, testing, montering og overflatebehandling. Spesialitet er sveising og maskinering av syrefaste materialer som Super Duplex og SMO. Dessuten er bedriften sertifisert i henhold til en rekke kvalitetsstandarder.

Fagbrev ingen garanti

KSMV har innsett behovet for å være i fremste rekke faglig og teknologisk. Det er satset tungt over flere år med tilrettelegging for at operatørene skal ta fagbrev, og deretter at de skal disponere den fremste tilgjengelige teknologien. Fortløpende vurdering av dataverktøy og CNC-maskinpark har nødvendiggjort tunge investeringer i avanserte maskiner. At operatørene har fagbrev og disponerer en moderne maskinpark er likevel ikke alene en garanti for høyest mulig utnyttelsesgrad av CNC-maskinene.

Nye sykluser i eldre maskiner

Driftssjef Ole Holte Sandvik avslører flere suksessfaktorer som til sammen er oppskriften som rettferdiggjør tittel som juvel blant underleverandørindustrien.

- I et høykostland må teknologien og kompetansen spille på lag. Vi skal levere ønsket kvalitet i rett tid, og til rett pris, i konkurranse med lavkostland, sier Holte Sandvik, og fortsetter: I den sammenheng har vi også et våkent blikk mot utviklingen innen datateknologi og programvare. Viktigheten av å kunne tilvirke og teste NC-programmene på utsiden av CNC-maskinene er åpenbar. KSMV innser at CAM-teknologien tilfører bedriften mulighet til blant annet å kjøre nyutviklete sykluser i eldre maskiner, som i utgangspunktet har foreldet teknologi internt i styringene.

Fremtiden gir nye muligheter

KSMV jobber hele tiden med å høyne utnyttelsesgraden av maskinparken uten at det skal gå på bekostning av kvalitet og arbeidsmiljø.

- I den anledning er vi særdeles fornøyd med at CAM-leverandørene og verktøyleverandørene har funnet sammen. Nå utvikles nye og vesentlig mer effektive verktøy, og CAM-programvaren utvikles med nye sykluser som bidrar til å hente ut gevinsten av den løpende verktøyutviklingen. Samtidig oppnås bieffekter som mindre belastning på maskiner og bedret støymiljø i bedriften, mener driftssjefen.

KSMV benytter CAM-verktøyet Edgecam, og har supportavtale med teknologisenteret Jærtek på Bryne.

- Vi ser at fremtiden vil gi nye utfordringer med blant annet cloud-løsninger for programvarene, og da vil det bli enda viktigere å være tilknyttet leverandører som kan gi den nødvendige brukerstøtten avslutter Holte Sandvik.

For mer informasjon besøk: www.ksmv.no eller www.jaertek.no