Samarbeid om forenklet materialkontroll

Theta Development (tidligere DelfiCert) og Norwegian Piping har det siste halve året samarbeidet om å forenkle kontrollarbeidet for materialkvalitet. Dette er gjort ved å utvikle en ny modul til programvareproduktet DelfiCert.

Publisert Oppdatert

Norwegian Piping, med Kjetil Jondahl (Technical Manager) i spissen, har bidratt med kompetanse på materialkontroll. Theta Development, med Vidar Lund (CEO) i spissen, har stått for selve utviklingsarbeidet. Flere av Norwegian Pipings ansatte har vært med på møter og bidratt aktivt til hvordan den nye funksjonaliteten skal fungere.

 

Samler info i egen database

DelfiCert er i dag et system som lar grossister og sluttkunder effektivt håndtere store mengder EN 10204 materialsertifikater. Systemet benytter integrasjoner mot de ulike kundenes øvrige systemer for å effektivisere registrering og utsending. DelfiCert brukes i dag av flere stålgrossister i Norden, deriblant Norwegian Piping.

Når en driver materialkontroll må man forholde seg til sine kunders krav og flere offisielle standarder, samt at disse refererer til hverandre. Da blir det fort mange dokumenter å holde styr på. Et av målene med den nye modulen er å samle all denne informasjonen i sin egen database og la DelfiCert holde orden på hva som skal kontrolleres. Dette vil også redusere opplæringstiden for nyansatte dokumentkontrollere.

Gir god oversikt

Hvert sett med krav legges inn i DelfiCert som numeriske verdier og sjekkpunkter. Når dette er gjort kan brukerne enkelt velge ett eller flere sett som de vil sjekke et sertifikat mot, taste inn de oppgitte testresultatene og krysse av for å bekrefte de ulike sjekkpunktene. DelfiCert vil tydelig vise på hvilke punkter materialsertifikatet ikke tilfredsstiller kravene. Se illustrasjonsbildet som viser at dette sertifikatet har en del feil.

Få testresultat med sertifikatene

Andre store fordeler ved å lagre testresultatene og sjekkpunktene i DelfiCert vil vise seg når man i fremtiden ønsker å sjekke en vare mot nye krav. Et eksempel kan være et sett med krav som en kunde akkurat har sendt over. Så snart et nytt sett er lagt inn, skal en kunne velge dette og med et kjapt overblikk se om kravene er tilfredsstilt.

Theta Development har planer om videreutvikle denne modulen til å kunne søke etter varer som oppfyller et gitt sett med krav. Da skal en kunne finne de varene en har på lager som oppfyller kravene en potensiell kunde akkurat har sendt over i forbindelse med hans nyeste prosjekt.

Når både kunde og leverandør bruker DelfiCert vil kundene få med testresultatene når de mottar materialsertifikatene. Slik vil de få en følelse av bedre service, da deres arbeid blir enda mer forenklet.

Ifølge Vidar Lund, er Theta Development sitt neste store prosjekt å utvide DelfiCert til å håndtere større dokumentasjonspakker. Dette kan være Manufacturing Record Books (MRB) eller dokumentasjonen for komplette vedlikeholdsprosjekter. Systemet skal da bli i stand til å håndtere flere typer dokumentasjon enn det gjør i dag.

 

For mer informasjon besøk: www.thetadev.no