Sikker og effektiv kapping med kjølevæske

Sandvik Coromant CoroCut QD tilbyr nå vendeskjær og slitesterke verktøy som har kjølevæske både over og under. Systemet kommer med adaptere som kan settes inn og brukes direkte.

CoroCut QD har forbedret alternativene for dype spor og avkapping med et nytt tilbud om vendeskjær og slitesterke verktøy med en stabil klemmemekanisme og effektiv tilføring av kjølevæske.

CoroCut QD har forbedret alternativene for dype spor og avkapping med et nytt tilbud om vendeskjær og slitesterke verktøy med en stabil klemmemekanisme og effektiv tilføring av kjølevæske.

Publisert Oppdatert

Det gjør det enklere å håndtere og muliggjør effektiv tilføring av kjølevæske, melder verktøyprodusenten.

Prosessikkerhet i forbindelse med god sponkontroll og en lang og pålitelig slitasjetid for verktøyene er nøkkelen til effektiv produksjon. For å møte disse behovene, kombinerer CoroCut QD kraftige verktøy og vendeskjær med en stabil innfestning og effektiv tilføring av kjølevæske.

Sponkontroll og enkel tilføring av kjølevæske

Et viktig aspekt for et langt verktøyliv og få maskinstopp er god sponkontroll. Dette oppnås ved å kombinere kjøling over og under på verktøyet for å holde temperaturen nede i skjæresonen. Dermed reduseres slitasjen på verktøyet og man får en mer stabil utførelse og effektiv sponavgang.

CoroCut QD har adaptere som kan kobles til direkte tilføring av kjølevæske. Den har også en brukervennlig innfestning for utskifting av vendeskjær. Et system som ikke bare garanterer prosessikkerhet, men som også er brukervennlig og effektivt, i følge Sandvik Coromant.

Slitesterke verktøy

Skjærekraften er svært høy i skjæresonen, mener verktøyprodusenten. For å tåle dette har verktøyet høy materialtretthetsbestandighet og skinnen har en tilbakestopp, slik at vendeskjæret forblir i riktig posisjon og unngår at innfestningen slites ned når skjærene byttes. I tillegg har belegget på selve vendeskjærene gode festeegenskaper og høy egglinjesikkerhet, noe som gir skjæret en lang utslitningstid.

Systemet ble først introdusert i oktober 2013 og er basert på de velprøvde Q-Cut- og CoroCut-seriene. Dermed utvides også alternativene for disse prosessene.

Fopr mer informasjon besøk: www.sandvik.coromant.com