Søker prosjektdeltakere innen 3D-metallprint

Universitetet i Stavanger (UiS) søker interesserte bedrifter til å delta i et kompetanseprosjekt innen additiv produksjon (3D-printing) i metall.

Kunnskap om hvordan additive prosesser påvirker metaller er viktig for å kunne forstå hvordan vi kan oppnå solide mikrostrukturer og 
forutsigbare resultater.Foto: Renishaw
Kunnskap om hvordan additive prosesser påvirker metaller er viktig for å kunne forstå hvordan vi kan oppnå solide mikrostrukturer og forutsigbare resultater.Foto: Renishaw
Publisert

3D-printing av metall har et stort potensial innen fabrikasjon av ulike komponenter innen en rekke områder. Å printe opp en komponent lag for lag gir nye designmuligheter, men innebærer også utfordringer med tanke på materialkvalitet når det printes i metall. Metallprinting og sveising har svært mange likhetstrekk. Termiske spenninger, uønskede faser etc. som fører til dårlige mekanisk og korrosjonsegenskaper.

Kunnskap gir tillit

- For å oppnå optimal materialkvalitet for printede materialer er det en stor styrke å kjenne best mulig vekselvirkningen mellom ulike printerparametere, mekaniske egenskaper og mikrostrukturen. Det at en og samme legering kan ha ulike mekaniske og korrosjonsegenskaper skyldes at mikrostrukturen er forskjellig for de to tilfellene, forklarer Vidar Hansen, professor ved UiS, og fortsetter:

- Nøkkelen til å endre egenskapene til en legering er derfor å kjenne mikrostrukturen og vite hvordan denne kan endres slik at en har god kontroll over materialet, noe som er nødvendig for at en sluttkunde skal ha tillitt til materialet.

Skanning elektronmikroskopibilde som viser kornstruktur med ulik mikrostruktur inne i kornene. De fleste steder er det sellulær struktur inne i kornene andre steder er det langstrakt struktur inne i kornene som har tilnærmet sekskantet form. Noen steder er det mer langstrakt struktur inne i kornene. Materialet er Inconel 718 som er printet hos Promet AS.
Foto: UiS
Skanning elektronmikroskopibilde som viser kornstruktur med ulik mikrostruktur inne i kornene. De fleste steder er det sellulær struktur inne i kornene andre steder er det langstrakt struktur inne i kornene som har tilnærmet sekskantet form. Noen steder er det mer langstrakt struktur inne i kornene. Materialet er Inconel 718 som er printet hos Promet AS. Foto: UiS

UiS satser additivt

Ved Universitetet i Stavanger, i samarbeid med norsk industri som ser muligheter for å ta i bruk printede komponenter, har det vært gjort forskning knytta til mekaniske egenskaper og mikrostrukturen til printede metalliske komponenter. Det har i de foregående årene vært utført tre bachelor- og tre masteroppgaver. I vår gjøres to bacheloroppgaver og to masteroppgaver. Betydelig aktivitet har også blitt nedlagt av staben på forskning innen feltet, som har ført til to publikasjoner i internasjonale tidsskrift.

Vil ha med industribedrifter

Basert på opparbeidet kompetanse, infrastruktur og industrinettverk er det ambisjoner om å sende inn en søknad til Norges Forskningsråd om et kompetanseprosjekt innen området brukerstyrt innovasjonsarena. Bedrifter som måtte være interesserte i å delta i prosjekter kan ta kontakt med professor Vidar Hansen ved Universitetet i Stavanger for mer informasjon.

Direkte laserdeponert 316L-Si på eksisterende 316L. Linjene viser sammenføyning mellom de ulike lagene. Bildet er fra en hybridmaskin på noe som UiS gjør i samarbeid med Technip FMC. Foto: Marius Aga Belsvik, mastergradsstudent ved UiS
Direkte laserdeponert 316L-Si på eksisterende 316L. Linjene viser sammenføyning mellom de ulike lagene. Bildet er fra en hybridmaskin på noe som UiS gjør i samarbeid med Technip FMC. Foto: Marius Aga Belsvik, mastergradsstudent ved UiS

Vidar Hansen nås på e-post: [email protected]