Ti år skadefritt hos Reinertsen

Reinertsen AS markerer i disse dager at de har gått ti år uten fraværsskader ved verkstedet i Orkanger. Gjennom de siste ti årene, har verkstedet levert mer enn to millioner fabrikasjonstimer til oljeselskapene.

Publisert Oppdatert

Reinertsen har et stort fokus på HMS og ønsker å være en foregangsbedrift innen området. Motivasjonen ligger i at Reinertsen skal være den mest attraktive leverandøren. Det gjelder også HMS arbeidet.

- Jeg føler en sterk personlig forpliktelse for at alle våre medarbeidere skal komme helskinnet hjem hver eneste dag, sier Thomas Reinertsen i Reinertsen AS.

I HMS-arbeidet har Reinertsen null som mål for både ulykker, alvorlige hendelser, tap eller skader på menneske, materiell og miljø.

- Vi har krevende kunder, som er med og løfter oss videre. Vi må være av de beste i klassen for å få lov til å bli med i denne bransjen. Gode resultater kommer ikke av seg selv. Det krever mye av hele organisasjonen. Resultatene kommer først når vi jobber koordinert, helhetlig og systematisk over tid. Å lykkes med HMS arbeid krever tålmodighet, forklarer Thomas Reinertsen.

Milepel

- Vi er stolte av at verkstedet i disse dager når en milepel med hele 10 år siden siste skadefravær. Dette betyr at vi gjør mye riktig i Reinertsen, men jeg er uroer meg for at vi ikke skal være nok "på hugget", sier Thomas Reinertsen.

Etableringen i Murmansk viser også tilsvarende trend. Verkstedet i det nordvestlige Russland, er bygget etter samme modell som Orkanger.

- Våre kunder skal føle seg trygge på at prosjektene utføres med samme sikkerhet også der. Det har fungert utmerket så langt. Det må jobbes godt videre. Det skal være langsiktighet, og det er fortsatt mye som kan gjøres enda bedre, sier Thomas Reinertsen.

For mer informasjon besøk gå til webside

Fakta

Reinertsen tilbyr leveranser innen markedsområdene olje & gass og land. Bedriften leverer tjenester i hele verdikjeden, fra studier, prosjektering, innkjøp, fabrikasjon og installasjon og er en av de større aktørene i Norge innen sine markedsområder med over 2400 medarbeidere og en omsetning på cirka 3,5 milliarder kroner. Reinertsen er lokalisert i Trondheim, Orkanger, Tjeldbergodden, Oslo, Bergen, Stavanger, Bodø, Hammerfest, Göteborg, Stockholm, Stenungsund, Malmö, Luleå, Murmansk (Russland) og Szcezin (Polen).

Kilde: NTB