Førstemann til mølla!

Ti søkere til samarbeidsprosjekter

NCE Systems Engineering har foreløpig mottatt fem søknader fra bedrifter som ønsker støtte for å mobilisere innovasjonsprosjekter og ytterligere fem er underveis. – Vi har godkjent de mottatte, og avventer siste formaliteter fra Innovasjon Norge, sier daglig leder i NCE SE, Torkil Bjørnson.

Daglig leder i NCE Systems Engineering, Torkil Bjørnson.
Daglig leder i NCE Systems Engineering, Torkil Bjørnson. Foto: NCE SE, Irene Lislien
Publisert Oppdatert

Kriteriet fra Innovasjon Norge er at minst én av søkerne skal være partner eller medlem av NCE Systems Engineering. Alle ti søknadene er fra partner- og medlemsbedrifter. Ni av søknadene er for forprosjekt og ett er konseptualiseringsprosjekt.

- Antall søknader tilsier at slik innovasjonsramme er viktig for raskt å initiere innovasjons- og samarbeidsprosjekt, sier Bjørnson.

NCE SE har fått to millioner kroner i en innovasjonsramme fra Innovasjon Norge. Bedriftene i klyngen har blitt oppfordret til å søke for å få midler til å gjøre nødvendige forstudier og konseptutvikling før de går videre med samarbeidsprosjektene, forklarer Bjørnson.

- Hensikten med disse midlene er å posisjonere gode samarbeidsprosjekter til å kunne søke om utviklingsmidler gjennom andre finansieringsordninger i Forskningsrådet, Innovasjon Norge, regionale forskningsfond eller andre, sier han.

Bedrifter kan søke om midler frem til 1. november. Det er først til mølla av godkjente søknader.

Fakta

NCE SE har fått to millioner kroner i en innovasjonsramme fra Innovasjon Norge.

Styret i NCE SE har besluttet å allokere én million kroner til forprosjekter og mobiliseringsprosjekter inntil 1. november, og det resterende til konseptualiseringsprosjekter.

Det overordnede målet med innovasjonsrammen er å stimulere til økt innovasjon gjennom flere felles innovasjons- og forskningsprosjekter mellom bedrifter.

Kilde: NCE SE