Tore Olsen Produksjon med fem nye Mazak!

Mens noen sitter på gjerdet hopper andre i det, og en av dem er Tore Olsen Produksjon AS i Songe. I 2011 var det nettopp denne produksjonsbedriften som kjøpte flest maskiner fra Ravema AS!

Tore Olsen Produksjon Jürgen og Hans Erik:
Operatør Jürgen Rumker t.v og produksjonssjef Hans Erik Brodin ved en av de nye Mazak-maskinene, en Quick Turn Smart 200M. Svivelnippelen som Hans Erik holder i hånden produseres ferdig 1,5 minutter raskere enn den forrige Mazak Quick Turn 10.

Tore Olsen Produksjon Jürgen og Hans Erik: Operatør Jürgen Rumker t.v og produksjonssjef Hans Erik Brodin ved en av de nye Mazak-maskinene, en Quick Turn Smart 200M. Svivelnippelen som Hans Erik holder i hånden produseres ferdig 1,5 minutter raskere enn den forrige Mazak Quick Turn 10.

Publisert Oppdatert
Reidar Kverneland t.v fra Ravema AS gratulerer eier Tore Olsen men nok en gjennomført handel.

Reidar Kverneland t.v fra Ravema AS gratulerer eier Tore Olsen men nok en gjennomført handel.

Robotisert sveising har man holdt på med i en rekke år.

Robotisert sveising har man holdt på med i en rekke år.

Tore Olsen AS ble etablert i Holmestrand av Tore Olsen i 1960. Bedriften vokste og flyttet til Songe i Tvedestrand i 1973. I dag er firmaet en solid bedrift med 80 dyktige medarbeidere. En av bedriftene i Tore Olsen Gruppen er Tore Olsen Produksjon AS som Maskinregisteret besøker en mild vinterdag.

Hundrevis av maskiner

Bedriften driver hovedsakelig med sponfraskillende metallbearbeiding og automatdreier i alle seriestørrelser med ulike materialkvaliteter. De ansatte har høy kompetanse innenfor stansing, fresing og annen beslektet bearbeiding. Store investeringer i maskiner og bygninger har gjort bedriften til en av Norges største og mest allsidige i sin bransje. I verkstedshallene finner vi et hundretalls maskiner, fra flerspindlete dreieautomater, rundtaksautomater, robotiserte CNC-maskiner, sveiseroboter og presser med inntil 400 tonns presskraft. I dette maskinmiljøet har man fortsatt å investere i høyteknologi.

Følger med i tiden

Vi treffer Ellen M. Olsen, daglig leder og datter av Tore Olsen, som forteller om bedriftens historie. - Til neste år ferier vi 40 år i Songe, og her har vi lagt stein på stein. Det er naturligvis min far som har ledet bedriften til det den er i dag, så jeg forsøker å skape min egen lederstil samtidig som jeg ivaretar de mange gode kvalitetene som bedriften er bygd opp av. Våre dyktige medarbeidere er selve grunnsteinen, og for å ta vare på dette miljøet har vi satset på moderne teknologi, slik som de fem Mazakene vi bestilte i fjor. Den siste er nylig idriftsatt og bidrar ytterligere til videre utvikling av vår virksomhet, forteller Ellen M. Olsen.

Hun begynte å jobbe ved fabrikken første gang som 11-åring og har gått gradene frem til daglig leder.

- Da vi i desember 2010 så at 2011 ville bli et godt år forsto vi at vi ble nødt til å øke produksjonskapasiteten. Vekst i eksisterende kundemasse og krav til mer effektiv produksjon ledet til en del nyinvesteringer. Flere utskiftinger er under planlegging, for vi følger med i tiden, noe vi alltid har gjort, sier daglig leder.

Spiller på bredden

Hans Erik Bodin, produksjonsleder og QA, viser rundt i den store fabrikken. Tett i tett står det maskiner som produserer alt fra små kalesjeknapper og masseproduserte metallkomponenter til egenutviklete produkter som toppstag, til eksempelvis landbruksmaskiner, og rørdeler. De egenutviklete produktene selges og monteres gjennom søsterselskapet Tore Olsen Salg AS. Toppstagene er markedsledende i Norge.

- Som du ser har vi et bredt spekter av prosesser og tilgjengelige maskiner. Fordelen er at vi kan gjøre alt på huset. Det blir veldig praktisk for kunden ikke sant, begynner Bodin mens vi passerer fire årtier med ulike maskinmodeller. Naturligvis stopper vi ved de nyeste CNC-maskinene og Bodin forklarer. - Her er Mazak Multiplex 6200Y, en dobbelspindelmaskin med to likeverdige spindler og to turreter. Med det automatiske palettmagasinet gir dette effektiv produksjon. Utskifting av eldre maskiner har gitt oss 25 til 30 prosent redusert stykktid pluss mindre stans og vedlikehold.

Nye maskiner til tross, det er kompetansen Bodin fremhever. - Denne bedriften er fundamentert på fagkunnskap. Vi jobber aktivt med de lokale yrkesskolene og har ofte omvisninger i bedriften. Dette gir oss en fin mulighet til å profilere oss og kan tiltrekke oss gode fagfolk. I tillegg til flinke folk og et velutstyrt verksted, der vi utfører mange ulike bearbeidingsprosesser, har vi et omfattende materiallager og kjører tredjepartslogistikk for kundene. For å opprettholde vår store fleksibilitet i produksjonsprosessen, har vi egen utviklingsavdeling for verktøy og produktmaler. Her lager vi spesialverktøy for dreiing, stansing, boring og fresing tilpasset våre maskiner og basert på behovet i hvert enkelt oppdrag. Denne bredden styrker vår konkurransekraft.

Kvalitet i fokus

Undertegnede legger merke til at det ved mange av automatene står ulike typer småmaskiner, type bor og slipemaskiner, dette er et sjeldent syn.

- Operatørene utfører mange oppgaver ved siden av å betjene maskiner. Dette kan være boring, gjenging eller sliping. Under produksjonen foretas det dessuten fortløpende kvalitetskontroll for å sikre at produktene kan leveres med 0 avvik fra prototypen. Vi foretar i tillegg belastningskontroll av materialene for å sikre optimal kvalitet på de ferdige komponentene. For øvrig er vi sertifisert etter ISO 9001-2008, forteller produksjonssjefen.

Om det blir flere Mazak eller andre nye maskiner i denne bedriften finner du ut på bedriftens hjemmeside. Her kan du se listen over den komplette maskinparken: www.olsengruppen.com

Omfattende materiallager sikrer tilgang på råvarer til enhver tid.

Omfattende materiallager sikrer tilgang på råvarer til enhver tid.