Underleverandører avkreves dokumentasjon

Industrielle sluttkunder krever i stadig stigende grad detaljert dokumentasjon fra sine underleverandører. Nye små målemaskiner kan automatisere målingene for små og mellomstore bedrifter uten at man trenger store innvesteringer.

Den lille målemaskinen Tesa Micro-Hite 3D Recorder gjentar automatisk den første manuelle utpekningen av målepunkter. Derfor kan bedriftene nesten uten utdannelse automatisere målinger av alle emner. Maskinen selges av Kyocera Unimercos metrologidivision.

Den lille målemaskinen Tesa Micro-Hite 3D Recorder gjentar automatisk den første manuelle utpekningen av målepunkter. Derfor kan bedriftene nesten uten utdannelse automatisere målinger av alle emner. Maskinen selges av Kyocera Unimercos metrologidivision.

Publisert Oppdatert

Kvalitetskontrollen flytter i stigende grad fra kundens inngangskontroll til underleverandørens produksjon.

- Tendensen har vært klar siden finanskrisen startet i 2008, og Kyocera Unimercos Metrologidivision merker en stadig stigende etterspørsel etter små målemaskiner, fordi det nå stilles krav om målinger ved hjelp av Geometriske Produkt Spesifikasjoner, GPS, sier salgssjef Jan Møgelmose i Kyocera Unimerco DK.

- Den industrielle sluttkunde krever i dag ofte målinger i GPS- toleranser, og det lar seg ikke alltid gjøre manuelt. Derfor merker vi et kraftig stigende behov for de nye mindre målemaskinene, som på en sikker måte kan måle de aktuelle emnene direkte i produksjonen, sier Jan Møgelmose.

Nyutviklede små målemaskiner

De nye typer av målemaskiner har en kort tilbakebetalingstid, fordi de erstatter manuelle målinger med stort tidsforbruk. Maskinene gjør målingene mere operatøruavhengige og er samtidig mere nøyaktige.

- De typer av målemaskiner, som for eksempel Tesa Micro-Hite 3D, er enklere å betjene enn de store målemaskinene, som ofte krever et målerom. Man programmerer maskinen ved å peke på målepunktene og deretter ber maskinen gjenta denne første målingen. Maksimum fire til seks timers instruksjon er derfor tilstrekkelig for at operatøren kan lage korrekte målinger av mange forskjellige emner, og skifte fra emne til emne går raskt, sier Jan Møgelmose.

Sikre i drift

Ifølge Jan Møgelmose er det snakk om en investering som alle kan klare og som kan løse langt de fleste typiske oppgaver. Med de mindre manuelle maskinene er det ikke de samme krav til lengre utdannelse, kunnskap om programmering, spesielle rom osv., som kreves ved investeringer i de store programmerbare målemaskiner.

- Maskinene er alt annet enn sofistikert, men de oppfyller behovet for å måle GPS- toleranser. Og samtidig er de sikre og billige i drift. De løser mange oppgaver, som er blitt vanskelige, ja ofte umulige å løse med håndmåleverktøy, sier Jan Møgelmose.

For mer informasjon besøk: gå til webside