Unngå ulykker med synlig markering

Bruk av ødelagt eller nedslitt utstyr kan få alvorlige konsekvenser på arbeidsplassen. Regelmessige inspeksjoner utføres for å unngå ulykker på grunn av ødelagt utstyr. Brady kan nå tilby en markeringsløsning som kommuniserer inspeksjonshistorien til et bredt utvalg av verktøy og utstyr.

Publisert Oppdatert

Selv med regelmessige inspeksjoner kan dine medarbeidere fremdeles ta det som gitt at alt utstyr som de kan legge hendene på er klart for bruk. Slike antakelser kan føre til alvorlige skader eller til og med dødsulykker. Disse kan enkelt unngås ved å holde oversikt over inspeksjonsdatoer og -resultater til utstyret.

Viser når utstyr kan brukes

Med Bradys synlige markeringsløsninger kan dine medarbeidere med en gang se viktig informasjon om utstyret som de vil bruke, og få den informasjonen de trenger når og der det er viktig. Et produkt for synlig markering har en robust holder og utbyttbart innlegg. Holderen tilpasses og festes til utstyret slik at den ikke er i veien for dets bruk. Innlegget gjør at alle kan følge utstyrets inspeksjonsspor frem til siste inspeksjonsdato. Når utstyret ikke består inspeksjonen blir innlegget fjernet. Den tomme holderen vil da vise et faremerke for å gjøre det tydelig at utstyret ikke skal brukes.

Bredt produktutvalg

Dedikerte robuste holdere har blitt utviklet for bruk på kjøretøy slik som gaffeltrucker og mobile plattformer, for elektrisk utstyr, anlegg og maskineri, for stillaser, mobile tårn og seler, kjemiske sikkerhetsrisikoer, utgravninger og områder med begrenset plass og forskjellige prosesser og isoleringer. For hvert eneste av disse bruksområdene kommuniserer holderen en bestemt melding, eller den er spesielt designet for å være veldig synlig på det gjeldende utstyret uten å være i veien.

Internasjonalt gjenkjennelig

All sikkerhetsinformasjon finnes på ett merke, med tydelige advarsler, nødvendig ansvar som skal etterfølges og plass til å skrive. Hver holder og hvert innlegg bruker internasjonalt gjenkjennelige måter for å kommunisere den seneste inspeksjonsstatusen. Grønt viser at utstyret er trygt for bruk, sort tekst på gul bakgrunn er en advarsel og rød tekst på hvit bakgrunn viser dine medarbeidere at bruk av utstyret er forbudt.

Bransjerettet

Bradys fullstendige utvalg av synlige merkeprodukter er i dag tilgjengelige på 10 språk: Engelsk, fransk, russisk, hollandsk, dansk, svensk, norsk, finsk og tyrkisk. Andre språk er også tilgjengelige ved forespørsel. Brady tilbyr enda flere tilpasningsmuligheter inkludert fullstendig skreddersydd størrelse og form, fremviste data og muligheter for tilleggsutstyr.

For å hjelpe deg med å kommunisere utstyrets sikkerhetsstatus i henhold til siste inspeksjon tilbyr Brady rådgiving, kontroll og opplæring for dine ansatte.

Besøk www.bradyeurope.com/visualtagging for mer informasjon.