Utveksling av verktøyteknologi mellom Japan og Europa

Kyoceras kunnskap om solide hardmetallverktøy i kombinasjon med japansk vendeskjærs-knowhow gir gode løsninger for kundene, mener Jens Tagesson i Kyocera.

Visepresident Jens Tagesson ved en av maskinene som brukes i produksjonen av vendeskjærholdere.

Visepresident Jens Tagesson ved en av maskinene som brukes i produksjonen av vendeskjærholdere.

Publisert Oppdatert

Kyocera i Europa produserer skreddersydde vendeskjær og holdere for det europeiske markedet. Visepresident Jens Tagesson i firmaet Kyocera kaller det et virkelig godt eksempel på gjensidig overføring av teknologi og kompetanse som kommer kundene til gode.

- Vi kombinerer europeisk kunnskap om verktøydesign og tilvirkning med japansk teknologi og knowhow om vendeskjær. Dette gir kundene en veldig god løsning, forklarer Jens Tagesson.

En spesialutviklet Kyocera MEC vinkelfres, som er designet og produsert i Danmark. Skaftfresen er tilpasset med en 50º fas. Hele Kyoceras standardprogram av BDMT vendeskjær kan brukes i holderen.

En spesialutviklet Kyocera MEC vinkelfres, som er designet og produsert i Danmark. Skaftfresen er tilpasset med en 50º fas. Hele Kyoceras standardprogram av BDMT vendeskjær kan brukes i holderen.

Spesialtilpasses

Med spesialverktøy tilvirket av Kyocera i Danmark kan man nå løse bearbeidingsoppgaver med vendeskjær som tidligere ikke har vært mulig.

- Vi kan tilpasse vendeskjæret med en spesiell profil for den konkrete oppgaven. I tillegg kan vi produsere spesialholdere som kan brukes både med spesialvendeskjær og standardskjær fra Kyoceras omfattende standardproduktprogram, sier Jens Tagesson.

Dette gir kunden tilgang på et bredt utvalg av standardvendeskjær og unike vendeskjær med for eksempel spesialtilpassede profiler, belegninger og hardmetallkvaliteter.

Høy prosessikkerhet gir lavere enhetskostnader

Eksempel på kundetilpassede vendeskjær till sporfresing, designet, slipt og belagte på Kyoceras fabrikk i Danmark.

Eksempel på kundetilpassede vendeskjær till sporfresing, designet, slipt og belagte på Kyoceras fabrikk i Danmark.

- Med disse kundetilpassede vendeskjærsløsningene kan kunden produsere delene raskere gjennom eksempelvis å lage kompliserte konturer i et høyt arbeidstempo med høy prosessikkerhet. Dermed reduseres også antall bearbeidinger og programmeringer som igjen gir lavere enhetskostnader, forklarer Jens Tagesson videre.

Tagesson ser det som en fordel at utvikling og produksjon skjer nære de europeiske kundene.

- Det er vår erfaring at det kreves til kundene ved utarbeidelse av spesialutviklede verktøy. Når vi produserer spesialvendeskjær og holdere i Europa kan vi handle raskt og samarbeide tett med kundene, sier Jens Tagesson.

Kunder med høye krav

Kyocera har i mange år utviklet og produsert verktøy til kunder med veldig høye krav. Dette har gitt virksomheten veldig stor teknisk kunnskap og en moderne maskinpark.

Produksjon av spesialutviklede vendeskjærholdere hos Kyocera i Danmark. Holderne kan ha mange ulike geometrier, avhengig av bearbeidingsoppgaven.

Produksjon av spesialutviklede vendeskjærholdere hos Kyocera i Danmark. Holderne kan ha mange ulike geometrier, avhengig av bearbeidingsoppgaven.

- Den nye produksjonen av kundetilpassede vendeskjær og holdere har krevd nye maskininvesteringer. En spesialutviklet vendeskjærsløsning kan være klar på kun to til tre uker, avslutter Jens Tagesson.

For mer informasjon besøk: www.kyocera-unimerco.no