Velger Jærtek når maskindialogen ikke strekker til

For effektiv utnyttelse av DAP-verktøy kreves det faglig oppdatering. Alternativet er å benytte eksterne krefter når man møter utfordringer.

Publisert Oppdatert

Stamas AS ble etablert i lokaler på Sola september 2001. De startet med en ansatt, og en CNC-maskin. I dag er de 25 ansatte, 13 CNC-maskiner og fire manuelle maskiner i nye flotte lokaler i Tananger.

Da Sindre Engelsvoll skulle programmere et svalehalespor, i sin Okuma Multus B400 med OSP 2001 styring, ble det behov for å bruke eksternt DAP-verktøy.

- Det er begrenset hva dialogen kan klare sier Engelsvoll. Stamas har i utgangspunktet valgt å programmere direkte på maskinenes dialogstyringer. Noen ganger skrives programmene manuelt som ISO - koder.

Krever kompetanse

De er innforstått med at dersom de skal ha et DAP-verktøy må det brukes jevnlig for å holde kompetansen oppe. Det er de utfordrende oppgavene som ikke kan løses på dialogen, og det er nettopp slike utfordringer som krever kompetanse i bruken av DAP-verktøyet.

I denne situasjonen stod Stamas ovenfor flere valgmuligheter. De kunne kjøpe DAP-verktøy tilgjengelig for alle operatørene, eller ansette egen DAP-operatør. Begge disse løsningene forutsatte at det måtte bygges kompetanse og anskaffes verktøy. Stamas valgte å sjekke ut en tredje mulighet. De sendte over tegningen til Jærtek CAM, og ba om pris for programmering av svanehalesporet. Pris ble akseptert, bestilling sendt, og program ble mottatt samme dag. Neste morgen svarte Engelsvoll følgende på spørsmålet: har du kjørt sporet? «Jepp, goe så gull».

Fagmiljø dekker behov

Engelsvoll beskriver denne løsningen som elegant og kostnadseffektiv, men utelukker ikke at Stamas kan komme til å investere i DAP en gang i fremtiden. Det vil være summen av økonomiske vurderinger, effektiv spindeltid, og jobbinnhold for operatørene som avgjør bedriftens valg i fremtiden.

- Det er en styrke for oss å kunne henvende oss til Jærtek, og på kort tid få levert CNC-program. Stamas har høy kompetanse innen maskinering, men når det rette verktøyet mangler i egen bedrift er det greit å kunne plusse på med ekstern kompetanse. Gjennom Jærtek har vi funnet et fagmiljø som fyller våre behov. Det er lett å samarbeide med folk som kjenner problemstillingene, og leverer program som går rett gjennom, avslutter Sindre Engelsvoll.

For mer informasjon besøk: www.stamas.no eller www.jaertek.no