Søker samarbeidspartner:

ZuperZeal - lekkasjefri transmisjon med null utslipp

Norskutviklet teknologi kan bli et verdensprodukt med den rette samarbeidspartneren. Det mener Bård Havre som har utviklet en transmisjon først tiltenkt oljeindustrien, men som passer flere bransjeområder.

Ideen til transmisjonen ble unnfanget da Bård Havre var involvert i stengingen av en utblåsning i Nordsjøen. Nå søker han samarbeidspartner for å kommersialisere produktet.

Ideen til transmisjonen ble unnfanget da Bård Havre var involvert i stengingen av en utblåsning i Nordsjøen. Nå søker han samarbeidspartner for å kommersialisere produktet.

Publisert Oppdatert
Bård Havre mener det er mange applikasjonsområder for ZuperZeal. - Det er bare fantasien som er begrensningen, sier innovatøren.

Bård Havre mener det er mange applikasjonsområder for ZuperZeal. - Det er bare fantasien som er begrensningen, sier innovatøren.

Prinsippskisse av ZuperZeal

Prinsippskisse av ZuperZeal

Han håper at eksempelvis en underleverandør som ønsker å utvide sin produktportefølje vil vise interesse for produktet.

- Ideen til transmisjonen ble unnfanget for cirka 25 år siden, da jeg var involvert i stengingen av en utblåsning i Nordsjøen. Etter å ha utarbeidet noen prinsippskisser prøvde jeg å få norske bedrifter interessert i prosjektet uten å lykkes, forteller Bård Havre.

Ideen ble derfor lagt på vent. I slutten av 2004 ble den brukt som hovedoppgave ved Høyskolen i Vestfold og FANG-prosjektet, og tre studenter, Thomas Firing, Espen Miland og Henning Haugen under ledelse av Knut Gråthen tok fatt i ideen. Dette resulterte i en funksjonsdyktig prototype/demonstrasjonsmodell samt underlag for patent som ble søkt i 2005. Oppfinnelsen er nå beskyttet i til sammen 15 land verden over.

Slik virker den

Hovedhensikten med ZuperZeal er å gi en hermetisk tett, høytrykksbarriere, mellom inngående og utgående aksling på en sykloid girboks. Dette er oppnådd ved å bruke støtstenger omgitt av fleksible metallbelger som overføringselementer inne i girkassen. Dette gir en kompakt tetning/girkasse, med høy utveksling(40+:1) i ett trinn.

Ingen lekkasje, mindre vedlikehold

Transmisjonen kan brukes på alle typer roterende utstyr hvor en er avhengig av 100 prosent tetning mot høye trykk, den tåler også høye temperaturer ettersom den er helt i metall. Den primære tetning er uten dynamiske pakninger. Større utvekslinger, flere hundre til en, i ett trinn er mulig.

- Dette gir høye dreiemomenter på utgående aksel i en liten "pakke". Den skulle således ha et bredt anvendelsesområde, blant annet i forbindelse med neddykket utstyr, forklarer Havre.

Flere fordeler

Ved for eksempel å bruke girkassen som erstatning/supplement til pakkboksen på en dreieventil, ved å flense/sveise denne direkte til ventilhuset, vil en unngå at lekkasje gjennom pakkboksen når ut til omgivelsene, ettersom den stoppes av barrieren i girkassen.

- Som ekstra bonus får en lettere operasjon av ventilen grunnet den store utvekslingen, kommenterer Havre.

Sikker og miljøvennlig løsning

Det som betegner selve oppfinnelsens kjerne, en barriere som tillater å påføre eksenterbevegelsen på en slik måte at rotasjon av det drivende element unngås, dette eliminerer den dynamiske tetning som normalt finnes rundt drivakslene, som blir erstattet av en fleksibel belg/membrankonstruksjon som kun skal kompensere for den eksentriske bevegelse og dermed kan lages som en fast forbindelse uten spalter. Belgene/membranene kan utføres i metall, plast, gummi eller annet egnet materiale.

- Det at belgene/membranene blir mindre, samt at bevegelsene følger disses hovedakse gjør at de kan tåle vesentlig høyere trykk. Dette åpner nye områder for anvendelse som manøvrering av ventiler med strenge krav til utslipp, (gift, eksplosjonsfare) ettersom de tradisjonelle utslipp langs ventilstammen kan elimineres. Prototypen som er laget er lagt ut for et trykk på 50 bar og 100.000 sykluser, men trykk på flere hundre bar skulle være mulig, mener Bård Havre.

Søker samarbeidspartner

Nå ønsker produktutvikleren å komme i kontakt med interesserte som kan bidra til å føre produktet ut i verden.

- Markedet er stort, hvis du utelukkende tar for deg områdene olje, gass og kraftverk er det relativt mange potensielle kunder over hele kloden, bedyrer Havre.

Du når ham på [email protected] eller mobil: 913 25 834.

Bård Havre mottok i april diplom og sølvmedalje for sin oppfinnelse under Salon Inventions des Geneva ¿ verdens største utstilling dedikert til oppfinnelser. 725 oppfinnere fra 45 land deltok her.

Bård Havre mottok i april diplom og sølvmedalje for sin oppfinnelse under Salon Inventions des Geneva ¿ verdens største utstilling dedikert til oppfinnelser. 725 oppfinnere fra 45 land deltok her.