10 omkom på veiene i mai 2011

62 personer har mistet livet i trafikken de fem første månedene i 2011. I samme periode i 2010 omkom 64 personer i veitrafikkulykker.

Publisert Oppdatert

Trygg Trafikk melder at det foreløpige tallet for omkomne i mai 2011 er 10. I samme måned i 2010 var det foreløpige tallet 11. Dette ble redusert med en, slik at det endelige tallet for mai 2010 endte på 10.

I gjennomsnitt de foregående fem år er 20 personer omkommet i veitrafikkulykker i mai måned.

Tallene for mai fordeler seg på fire bilførere, to bilpassasjerer, en motorsyklist, en syklist og to fotgjengere.

Av de seks omkomne bilførerne/bilpassasjerer omkom alle i utforkjøringsulykker (eneulykke). Av de 10 omk