10 omkomne og 59 hardt skadd i mai

Politiet registrerte 506 ulykker med personskade på veiene i mai. 10 personer omkom, og 59 ble hardt skadd i disse ulykkene, viser en foreløpig oversikt.

Publisert Oppdatert

Foreløpige tall for mai i fjor viste at 10 mennesker mistet livet, og 65 ble hardt skadd. De endelige tallene ble senere justert til 70 hardt skadd. Gjennomsnittet for mai de siste ti årene er 20 drepte og 84 hardt skadd.

Av de 10 omkomne i mai var 7 menn og 3 kvinner. 4 av de omkomne var bilførere, 2 bilpassasjerer, 1 motorsyklist, 1 syklist og 2 fotgjengere.

206 personer hardt skadd hittil i år

Foreløpige tall for januar til mai i år viser at 62 personer har mistet livet, og 206 personer har blitt hardt skadde. Tilsvarende tall for samme periode i fjor var 66 omkomne og 226 hardt skadde, og endelige tall ble henholdsvis 64 og 244.

Gjennomsnittet for årets fem første måneder i tiårsperioden 2002-2011 er 86 omkomne og 321 hard skadde.