100 ganger renere på 20 år

Fra Euro1 som ble innført i 1993 til Euro 5 som gjelder nå, har lastebilen blitt 100 ganger renere når det gjelder de skadelige utslippene Nox og partikler.

Publisert Oppdatert

Når nå Euro 6 innføres blir lastebilen ytterligere 6 ganger renere enn i Euro 5-versjon og dersom alle lastebiler nå hadde vært i Euro 6-versjon, ville lastebiltransport ikke lenger vært et miljøproblem.

Selvsagt slipper dieselmotoren også ut CO2, men også dette er kraftig forbedret de siste 25 år, ettersom forbruket på et 40 tonns vogntog er redusert med hele 40 prosent!

Kilde: Volvo