1000 tungbiler kontrollert

1000 tunge kjøretøy ble kontrollert i en nasjonal storkontroll i Trøndelag i forrige uke. Mellom 70 og 80 kontrollører fra hele landet deltok i kontrollen. Målet var økt trafikksikkerhet, like konkurransevilkår i transportbransjen og lik behandling uansett hvor i landet man blir kontrollert.

Mellom 70 og 80 kontrollører er i aksjon i storkontrollen.

Mellom 70 og 80 kontrollører er i aksjon i storkontrollen. Foto: Illustrasjonsfoto: Hans Christian Østrem/Statens vegvesen

Publisert Oppdatert
Politiet var med under kontrollen og kontrollerte blant annet promille, kjøre og hviletid og farlig gods. Ingen førere kjørte med promille.

Politiet var med under kontrollen og kontrollerte blant annet promille, kjøre og hviletid og farlig gods. Ingen førere kjørte med promille.

Hovedinntrykket er at transportører og sjåfører tar trafikksikkerhet på alvor, selv om en del måtte utbedre feil og mangler før de fikk kjøre videre.

Les også: Storkontroll av tunge kjøretøy

Resultater fra kontrollen

  • Det ble gjort teknisk kontroll av 250 kjøretøy. 144 fikk anmerkninger, 21 av disse fikk ikke kjøre videre før påpekte forhold var ordnet. Åtte tilfeller var så grove at det medførte anmeldelse.
  • 313 kjøretøy ble kontrollert for lastsikring. 55 av disse hadde mangelfull lastsikring som måtte utbedres før de fikk kjøre videre. Ti tilfeller var så graverende at det førte til anmeldelse.
  • 167 kjøretøy fikk kjøreforbud på grunn av forhold som manglende dokumenter, feil merking og dimensjoner på kjøretøyet, feil med transport av farlig gods og overlast.
  • 215 førere ble kontrollert for kjøre- og hviletidsbestemmelsene. 34 norske og 12 utenlandske sjåfører ble anmeldt for alvorlige brudd på regelverket.
  • Politiet var med under kontrollen og kontrollerte blant annet promille, kjøre og hviletid og farlig gods. Ingen førere kjørte med promille.
  • Arbeidstilsynet deltok også på kontrollen der de kontrollerte påmontert arbeidsutstyr på kjøretøyene, som for eksempel kraner og lifter. Flesteparten av de som ble kontrollert vil få pålegg i ettertid på grunn av manglende kontroll av utstyr og/eller manglende opplæring av personell.
Nær 1000 kjøretøy ble kontrollert av Statens vegvesen i løpet av kontrollen.

Nær 1000 kjøretøy ble kontrollert av Statens vegvesen i løpet av kontrollen. Foto: Foto: Statens vegvesen