12 omkom på veiene i oktober 2009

177 personer har mistet livet i trafikken i løpet av de ti første månedene i 2009. I samme periode 2008 omkom 227 personer i veitrafikkulykker.

Publisert Oppdatert

Trygg Trafikk melder at det foreløpige tallet for trafikkdrepte i oktober 2009 er 12. I samme måned i 2008 var det foreløpige tallet 23 som også ble det endelige tallet.

I gjennomsnitt de foregående fem år er 21 personer omkommet i veitrafikkulykker i oktober måned.

I løpet av årets ti første måneder har 177 personer omkommet i veitrafikken. I samme periode 2008 mistet 227 personer livet på norske veier.

Tallene i oktober fordeler seg med fire bilførere, seks bilpassasjerer og to fotgjengere. Av til sammen ti drepte bilførere og -passasjerer omkom åtte i kollisjon med annet motorkjøretøy og to i utforkjøring.

To ulykker tok til sammen syv liv.

Av de 12 som omkom i trafikken i august var syv menn, fire kvinner og ett barn.