1/3 av fatale ulykker er alkohol-relaterte

Sannsynligheten er høy for at du passerer en ruset sjåfør bare ved å ta en kort biltur. Ofte med bare centimeters klaring på en tungt trafikkert vei.

Publisert Oppdatert

I EU blir mer enn 10.000 mennesker drept i alkoholrelaterte ulykker årlig. Rus var en medvirkende årsak til 27% av dødsulykkene i Norge i 2008. Det finnes ulike tall på hvor mange som kjører i påvirket tilstand, ofte regner man med én prosent, men et mer edruelig tall er at omkring 0,25% av de du til enhver tid møter i trafikken er ruset i en eller annen grad.

Ett alternativ er alkolås i bilene. MA - rusfri trafikk og livsstil og Trygg Trafikk avholdt nylig et utvidet fagmøte om temaet, der vi var på plass. De ønsker en debatt på området og peker på at vi ligger langt bak andre land når det gjelder dette tiltaket.

- Det er liten fremdrift i arbeidet her til lands. Vi ønsker dette som krav både i tungtransport og kommersiell kjøring, forteller Terje Tønning hos MA til tungt.

I Finland og Frankrike er det innført påbud om alkolås f.eks i skolebusser. I Sverige har 53% av skolebussene installert alkolåser og man har kommet langt i arbeidet med å tilby innføring av alkolås og legekontroller istedet for inndragning av førerkortet til promilledømte.

En høring om dette temaet ble sendt ut i Norge i mai, og resultatet ble mottatt av Samferdselsdepartementet i desember.

Les også: Vil ha alkolåsprogram

- I snitt er yrkessjåfører langt mer edruelige i forhold til personbilister, skyter Lennart Pilskog hos Volvo inn. Han er en av foredragsholderne. - Men alkohol i trafikken kan ikke forsvares, uansett grad. En alkolås koster ikke mye. Nå har målerne blitt mye mer brukervennlige. Som standard kreves de bare at man blåser en gang om dagen, eller om bilen står stille lenger enn en halvtime. Dette kan man regulere om ønskelig. Ellers holder det med å kalibrere utstyret en gang om året, mot hver tredje måned tidligere.

I Sverige har vi hatt kampanjer på dette med alkolås, og totalt finnes omkring 70.000 alkolåser i drift i Sverige - personbiler medregnet, naturligvis. Sverige har forøvrig kommet lengst i verden når det gjelder alkolås i tunge kjøretøy, forteller han. Stadig flere kunder ser dette som et kvalitetsverktøy. Det skal ikke råde noen tvil om at deres sjåfører kjører i nøktern tilstand, forteller han.

Les også: Obligatorisk alkolås i Sverige?

Fra tidligere vet vi at hver fjerde lastebil fra Volvo i Sverige som ble solgt i løpet av første halvår i fjor, var utstyrt med en slik lås. Mye av årsaken var en priskampanje.

Les også: Gjennombrudd for alkolås

I Norge er det ikke like gode tall. Tvert imot. 1% av nybilsalget til Volvo ble i fjor levert med alkolås, forteller Waldemar André Christensen hos Volvo Norge til tungt.no. Men det verste er at av disse, står våre egne demobiler for omkring 50%, sukker han.

Dette har bl.a. med pris og bevisstgjøring hos lastebileierne å gjøre. Kommer etterspørselen, kommer produktene.

Kanskje en holdningsendring blant bileiere og sjåfører samt en priskampanje fra lastebilprodusentene kan være et tips i riktig retning?