14 omkom på veiene i april 2010

57 personer har mistet livet i trafikken i løpet av de fire første månedene i 2010. I fjor omkom det 55 personer i veitrafikkulykker i samme periode.

Publisert Oppdatert

Trygg Trafikk melder at det foreløpige tallet for omkomne i april 2010 er 14. I samme måned i 2009 var det foreløpige tallet 16. Dette økte med en, slik at det endelige tallet for april 2009 endte på 17.

I gjennomsnitt de foregående fem år er 16 personer omkommet i veitrafikkulykker i april måned.

Tallene fra april fordeler seg på seks bilførere, tre bilpassasjerer, en busspassasjer, en motorsyklist, en syklist, en fotgjenger og en ATV-fører.

Av de ni omkomne i bil døde fem etter utforkjøring, mens tre omkom i kollisjon med annet kjøretøy. En døde i sammenstøt med tog. Alle de 14 omkomne var menn.