15 meters busser i Trollstigen

Etter påtrykk fra tursitnæringen har det blitt gjennomført testing med 15 meter lange busser i Trollstigen

Publisert Oppdatert

I dag er det kun lov med 12,4 meters busser i de krappe svingene opp den velkjente turistvegen. Trollstigen er som kjent et viktig reiselivsikon for regionen i Norge og en viktig attraksjon i Statens Vegvesen sitt arbeid med de nasjonale tursitvegene.

Resultatet viser at det er praktisk mulig å tilrettelegge for busser med 15 meters lengde, men at dette vil kreve en del tiltak. Foreløpig anslås kostnaden for disse tiltakene til 14 millioner kroner. Dette eksisterer det ikke midler til per i dag forklarer Knut Nauste som er avedlingsdirektør for Statens Vegvesen i Møre og Romsdal.

Tiltakene skulle vært:

Sprenge ut i noen av svingene for å bedre svingradius

Asfaltere for å øke bredden i enkelte svinger

Lage betongrekkverk

Lage møteplasser

Skilte annerledes

Avslått

Transportbedriftenes Landsforening (TL) har i forlengelse av saken søkt om dispensasjon fra regelverket slik at de kan kjøre busser som er 13, 1 meter lange med svingbar boggie i Trollstigen. Vegdirektoratet har i sommer avslått søknaden. Blant annet fordi vegen er ikke dimensjonert for så lange busser, bussene setter seg innimellom fast, kapasiteten på strekningen er begrenset og med lengre busser vil situasjonen bli ytterligere presset.

Det vil dessuten settes for store krav til sjåførenes erfaring med lignende kjøring, heter det i pressemeldingen fra Statens Vegvesen.

Vegen videre

TL har klagd saken om dispensasjon inn til Samferdselsdepartementet som vil avgjøre saken i løpet av kort tid.

Region midt har tatt initiativ til et møte mellom fylkeskommunen, Turistvegprosjektet og fylkesavdelinga i begynnelsen av september for å få en oversikt over utfordringene både på vegsida og når det gjelder selve turistveganlegget.