153 tiltak mot trafikkdøden

153 målrettede tiltak skal bidra til at færre blir drept og skadet i trafikken. Tiltakene skal bidra til at antall drepte og hardt skadde på norske veger reduseres med minst en tredjedel innen 2020.

Terje Moe Gustavsen

Terje Moe Gustavsen

Publisert Oppdatert

Effekten av de konkrete tiltakene skal gi en reduksjon fra 1 200 til 950 drepte og hardt skadde i fireårsperioden.

Bak Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2010-2013 står Statens vegvesen, Politidirektoratet, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet og Trygg Trafikk. I tillegg er fylkeskommunene og en rekke frivillige organisasjoner trukket inn i arbeidet.

Fornyet styrke

- Kampen mot trafikkulykkene er vårt viktigste arbeid. Ethvert menneske er unikt og uerstattelig. Vi kan ikke akseptere at over 1 000 mennesker blir drept eller hardt skadde i trafikken hvert år, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen på vegne av aktørene bak planen.

- Men vi må samtidig erkjenne at det finnes ingen snarveier. Langsiktig, målrettet og systematisk trafikksikkerhetsarbeid er eneste løsning. Tiltaksplanen og det gode samarbeidet mellom aktørene bidrar til en stø kurs mot målene. I 2009 omkom 214 på de norske vegene. Det er selvsagt 214 for mange, men likevel 41 færre enn året før og langt mer enn en halvering siden 1970-tallet på tross av mer enn en tredobling av trafikken. Foruten de menneskelige lidelsene beregner vi de samfunnsøkonomiske kostnadene ved trafikkulykker til ca. 28 milliarder kroner pr. år. Kampen fortsetter med fornyet styrke, sier Moe Gustavsen.

Konkrete tiltak

De fem hovedaktørene i trafikksikkerhetsarbeidet forplikter seg til å gjennomføre 153 konkrete og spesifikke tiltak.

Tiltakene er rettet inn mot trafikanttiltak (80 tiltak), tiltak på veg (43 tiltak), kjøretøytiltak (26 tiltak) og skadeforebyggende tiltak (2 tiltak).

Her kan du laste ned tiltaksplanen