16 omkom på veiene i april 2009

55 personer har mistet livet i trafikken i løpet av de fire første månedene i 2009. I samme perioden 2008 omkom 77 personer i veitrafikkulykker.

Publisert Oppdatert

Trygg Trafikk melder at det foreløpige tallet for trafikkdrepte i april 2009 er 16. I samme måned i 2008 var det foreløpige tallet 18. Dette ble redusert med en, slik at det endelige tallet for omkomne i apriltrafikken 2008 endte på 17. I gjennomsnitt de foregående fem år er 15 personer omkommet i veitrafikkulykker i april måned.

I løpet av årets fire første måneder har 55 personer omkommet i veitrafikken. I samme periode 2008 mistet 77 personer livet på norske veier.

Tallene i april fordeler seg med syv bilførere, fire bilpassasjer, tre motorsyklister og to fotgjengere. Av til sammen 11 drepte bilførere og -passasjerer omkom seks i kollisjon med annet motorkjøretøy og fem i utforkjøring. Av de 16 som omkom i trafikken i april var 12 menn, tre kvinner og ett barn.