165 drepte i trafikken hittil i år

Det er ett menneske mindre enn de ni første månedene av 2009. Foreløpige tall for hardt skadde viser en reduksjon på ca 4,4 % sammenlignet med 2009. I tillegg er det 7 % færre registrerte ulykker.

Publisert Oppdatert

Så langt i år er det flere drepte bilførere og noen færre fotgjengere og motorsyklister. Ellers er antallet omtrent som i 2009. Det er flere drepte som er eldre enn 25 år sammenlignet med fjoråret. Økningen er størst i aldersgruppen over 65 år.