17 omkom på veiene i september 2010

I løpet av årets ni første måneder har 165 personer mistet livet i trafikken. I samme periode i 2009 omkom det 166 personer i veitrafikkulykker.

Publisert Oppdatert

Trygg Trafikk melder at det foreløpige tallet for omkomne i september 2010 er 17. I samme måned i 2009 var det foreløpige tallet 25. Dette økte med to, slik at det endelige tallet for august 2009 endte på 27.

I gjennomsnitt de foregående fem år er 20 personer omkommet i veitrafikkulykker i september måned.  

Tallene i september fordeler seg med 12 bilførere, tre bilpassasjerer, en motorsyklister og en fotgjenger.? ?Av de 15 omkomne bilførere/-passasjerer omkom 11 i kollisjon med annet kjøretøy mens fire mistet livet i utforkjøringsulykker (eneulykke).??

Av de 17 omkomne var 12 menn og fem kvinner.