170 omkom i 2011-trafikken

170 mistet livet på norske veger i 2011. Dette er det laveste tallet på 58 år.

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Publisert Oppdatert
Vegdirektøren mener at tallene viser at nullvisjonen har hatt effekt. Nedgangen er klart størst på de alvorligste ulykkene som gir død eller varig skadde.

Vegdirektøren mener at tallene viser at nullvisjonen har hatt effekt. Nedgangen er klart størst på de alvorligste ulykkene som gir død eller varig skadde.

Dette kommer fram i Statens vegvesens foreløpige ulykkestall. De offisielle ulykkestallene fra SSB blir ikke klare før i mai.

- Dette er gledelig og viser at vi er på rett vei. Men samtidig er det 170 for mange. Dette er mer enn tall og statistikk. Bak hver eneste ulykke er det en tragedie som rammer familie, kolleger, venner og lokalsamfunn. Kampen mot drepte i trafikken er en av samfunnets viktigste kamper, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Klar tendens

Tallenes tale er tydelige. 170 drepte i 2011-trafikken er 38 færre enn i 2010 - og viser at trenden med stadig færre dødsfall og ulykker på norske veger fortsetter.

I 1950 mistet 133 livet, mens både vegtrafikken og dødsulykkene økte markant til 1970 da det omkom 560 mennesker i trafikken. De siste 40 årene har nedgangen vært jevnt nedadgående - fram til årets 170, som er det laveste siden 1953 med sine 163 drepte.

- Siden 1970 har samtidig trafikken mer enn tredoblet seg. Hvis antall drepte skulle fulgt veksten i trafikken, ville tallet på omkomne i dag vært nesten 2.000 og ikke 170, sier vegdirektøren.

Mange årsaker

Blant de forhold som ligger til grunn er opplagte forklaringer som sikrere og bedre biler og veger, at fartsnivået har gått noe ned og at flere bruker bilbelter og annet sikkerhetsutstyr.

- Politiets innsats mot bilister med ekstremadferd, bedre trafikantopplæring og en akuttmedisinsk utvikling som gjør at man redder flere når ulykken først er ute er forhold som bidrar. Vi mener en målretting av kontrollvirksomhet og trafikksikkerhetskampanjer mot enkeltgrupper har gitt viktige gevinster. Et eksempel på det er det pågående arbeidet mot for høy fart etter fartsgrenser og vegforhold, som har gitt seg utslag i lavere fartsnivå på norske veger. Flere motorveger, mer midtrekkverk og forsterka midtoppmerking har også gitt resultat, sier Gustavsen.

Han mener at denne utviklingen er summen av mange tiltak over lang tid.

- I bunnen her ligger et langvarig systematisk arbeid med fokus på tiltak som gir dokumentert gevinst og målretting inn mot høyrisikogrupper i trafikken. Det er blitt gjort og skal fortsatt gjøres et godt koordinert arbeid mellom oss i Statens vegvesen, politiet, Trygg Trafikk og alle gode krefter innen trafikksikkerhetsarbeidet. Det er av stor betydning at dette arbeidet har sterk politisk fokus, både i Samferdselsdepartementet og i Stortinget, sier Gustavsen.

Vegdirektøren mener at tallene viser at nullvisjonen har hatt effekt. Nedgangen er klart størst på de alvorligste ulykkene som gir død eller varig skadde. Samtidig ser han ikke bort fra at siste års nedgang kan være styrket av en tilfeldig statistisk reduksjon.

Fortsatt kamp

Vegdirektøren og Statens vegvesen sitter med sektoransvaret for trafikksikkerheten. Han lover fortsatt kamp mot drepte i trafikken med uforminsket styrke.

- For oss er trafikksikkerhet jobb nummer 1. Kampen mot drepte i trafikken bekjempes først og fremst med kunnskap. Vi rykker ut og analyserer alle dødsulykkene. Denne kunnskapen - om hva, hvem og hvorfor - legger et viktig grunnlag for arbeidet videre. Vi må sette inn de tiltakene vi vet fungerer på de stedene hvor de gir dokumentert størst nytte. Det vil fortsatt bli jobbet systematisk på alle fronter. Midtrekkverk og forsterket midtoppmerking vil være et sentralt satsingsområde framover, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.