20 millioner til smarte kollektivløsninger i distriktene

Samferdselsdepartementet tildeler 20 millioner kroner til smarte kollektivløsninger i distriktene, for 2011. - Dette er et viktig tilskudd for å sikre gode kollektivtilbud for både unge og eldre, i hele landet, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Publisert Oppdatert

I 2011 får 33 prosjekter, fordelt på 14 fylker, tildelt midler.

Tilskuddsordningen "Kollektivtransport i distriktene" (KID) ble opprettet av regjeringen i 2007. Regjeringen har i Soria Moria I erklæringen slått fast at det skal utvikles et kostnadseffektivt og brukertilpasset kollektivtilbud i distriktene.

Formålet med tilskuddsordningen er å vise hvordan kollektivtilbud kan styrkes gjennom mer effektiv samordning av ressurser og virkemidler. Målet er å gjennomføre tiltak på utvalgte steder og strekninger for å oppnå betydelig forbedring av tilbudet til de reisende i distriktene.

Fylkeskommunene gjennomfører prosjekter med minst 50 prosent egenandel, slik at den statlige støtten kommer som et tillegg til, og ikke en erstatning for, midler fra lokale myndigheter.

2011 er femte året på rad som Samferdselsdepartementet tildeler midler fra KID-ordningen.