2000 reinsdyr merkes med refleks

Et forsøksprosjekt for å sikre trafikanter og reinsdyr settes i gang i Finnmark.

Publisert Oppdatert

Hvert år registrerer Statens vegvesen ulykker som skyldes at trafikanter kjører på reinsdyr eller kjører av veien for å unngå å treffe dyrene. Offisielle tall viser at 500 reinsdyr blir påkjørt og drept i Finnmark hvert år. I ett samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen og Reinbeitedistrikt 35 skal 2000 reinsdyr merkes med refleks. I løpet av 2011 skal dyrene følges nøye i dette distriktet for å se på effekten av merkingen. Det forteller Statens vegvesen på sine nettsider.

Trafikksikkerhet

Prosjektleder Kristian Øvernes fra Statens vegvesen forteller at man gjennom prosjektet ønsker å øke sikkerheten for trafikantene som ferdes langs vegene. - Selv om hovedfokuset vårt er å redusere antall drepte og varig skadde i trafikken ser vi at prosjektet kan gi andre positive virkninger. Vi vil både kunne redusere de økonomiske tapene for reineierne og lidelsene som dyrene blir utsatt for, sier Øvernes.

Reineier Ole Mathis Eira er også positiv til merkingen. Han mister hvert år mellom 40 og 70 dyr langs veiene i sitt beiteområde. Bare i løpet av den første uka etter at flokken hans kom fram til vinterbeitene i år mistet han 11 dyr i trafikkulykker.

Miljøvennlige refleksprodukter testes

Det er i første omgang to produkter vi ønsker å teste gjennom prosjektet, sier Øvernes. Det ene er en refleksklave Statens vegvesen har utviklet i samarbeid med Felleskjøpet. Fordelen med denne er at reinen blir ekstra synlig også i sommerhalvåret. Det andre produktet er en liten klips som festes i geviret til reinen. Klipset er produsert av Wavin Polyfemos i et nedbrytbart plastmateriale.