21 omkom på veiene i juli

118 personer har mistet livet i trafikken i løpet av de syv første månedene i 2009. I samme perioden 2008 omkom 162 personer i veitrafikkulykker.

Publisert Oppdatert

Trygg Trafikk melder at det foreløpige tallet for trafikkdrepte i juli 2009 er 21. I samme måned i 2008 var det foreløpige tallet 24. Dette steg med en, slik at det endelige tallet for omkomne i juli-trafikken 2008 endte på 25.

I gjennomsnitt de foregående fem år er 23 personer omkommet i veitrafikkulykker i juli måned. I løpet av årets syv første måneder har 118 personer omkommet i veitrafikken. I samme periode 2008 mistet 162 personer livet på norske veier.

Tallene i juli fordeler seg med ni bilførere, tre bilpassasjerer, fire motorsyklister, en syklist, tre fotgjenger og en andre (traktor). Av til sammen 12 drepte bilførere og -passasjerer omkom tre i kollisjon med annet motorkjøretøy og ni i utforkjøring. Av de 21 som omkom i trafikken i juli var 16 menn, fire kvinner og ett barn.