23 omkom på veiene i august 2010

146 personer har mistet livet i trafikken i løpet av årets åtte første måneder. I samme periode i 2009 omkom det 139 personer i veitrafikkulykker.

Publisert Oppdatert

Trygg Trafikk melder at det foreløpige tallet for omkomne i august 2010 er 23. I samme måned i 2009 var det foreløpige tallet 23. Dette ble også at det endelige tallet for august 2009.

I gjennomsnitt de foregående fem år er 24 personer omkommet i veitrafikkulykker i august måned.  

Tallene i august fordeler seg på ni bilførere, seks bilpassasjerer, seks motorsyklister, en syklist og en fotgjenger.? ?Av de 15 omkomne bilførere/-passasjerer omkom åtte i kollisjon med annet kjøretøy mens syv mistet livet i utforkjøringsulykker (eneulykke).??

Av de 23 omkomne var 18 menn og fem kvinner.