25 av 96 fikk kjøreforbud

En tre dagers kontroll resulterte i at 25 av 96 kontrollerte tungbiler fikk kjøreforbud på grunn av mangler ved dekk eller kjettinger.

Publisert Oppdatert
Jørn Simonsen er seksjonssjef i utekontrollsekjsonen. Han synes resultatet var skremmende, men at vogntog ikke er dårligere skodd i år enn tidligere.
Jørn Simonsen er seksjonssjef i utekontrollsekjsonen. Han synes resultatet var skremmende, men at vogntog ikke er dårligere skodd i år enn tidligere.

- Resultatene er skremmende, sier Jørn Simonsen, som leder Utekontrollseksjonen i Statens vegvesen Region nord.

Han har aldri tidligere opplevd at en så stor andel av kontrollerte kjøretøy har fått kjørenekt.

7 av vogntogene som ble nektet å kjøre videre, var norskregistrerte, mens 18 var utenlandske.

Totalt var 55 av de 96 kontrollerte kjøretøyene norske. I tillegg ble det utstedt 12 gebyrer for mangler ved vinterutrustningen.

Kontrollene ble gjennomført på riksveg 93 i Finnmark lørdag, søndag og mandag.

Ulovlig kjøring

Kontrollen resulterte også i åtte politianmeldelser. En transportør er anmeldt for ulovlig kabotasje, det vil si at en utenlandsk transportør utfører flere interne transportoppdrag enn regelverket tillater. Sju politianmeldelser er knyttet til brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene.

Intensiverer innsatsen

Kontrollene foregikk ved Kivilompolo nær grensen mot Finland, samme sted som Statens vegvesen gjennomførte tungbilkontroller tidligere i forrige uke. Da ble ble 6 av 94 kontrollerte kjøretøy ilagt kjøreforbud.

- Med bakgrunn disse resultatene og at det er dette området som for tiden har de vanskeligste kjøreforholdene i Nord-Norge, valgte vi å prioritere ekstra kontroller her, sier Jørn Simonsen.

Lederen fra Utekontrollseksjonen tror ikke vogntogene på norske veger er dårligere skodd i år enn tidligere år.

- At flere får kjørenekt er et resultat av at Statens vegvesen har økt kontrollinnsatsen og at vi prioriterer de mest utsatte områdene, sier Jørn Simonsen.

Flere kontrollører

Statens vegvesen har i dag 22 kontrollører i Nord-Norge.

Om få dager blir det lyst ut 8 nye stillinger.

Disse vil bli fordelt med to ekstra kontrollører til Kirkenes, Alta og Tromsø - noe som betyr at ressursene dobles på disse stedene I tillegg blir det en ny stilling i Narvik og en på Finnsnes.

Lederen for Utekontrollseksjonen i Region nord sier at Statens vegvesen også legger opp til at kontrollørene skal være mer mobile enn tidligere.

- Vi vil være mer fleksible og til enhver tid sette inn ressursene der behovet for innsats er størst, sier Jørn Simonsen.