Bring Trucking:

25.000 i forelegg for kabotasjebrudd!

Den slovakiske sjåføren på Bring Trucking-bilen kunne ikke dokumentere internasjonalt lass inn i Norge. Dermed ble Bring anmeldt for ulovlig kabotasjekjøring.

I går ble dette vogntoget fra Bring stoppet i kontroll på Jessheim. I dag ble selskapet anmeldt for ulovlig kabotasjekjøring. Det resulterte i et forelegg på 25.000 kroner.
I går ble dette vogntoget fra Bring stoppet i kontroll på Jessheim. I dag ble selskapet anmeldt for ulovlig kabotasjekjøring. Det resulterte i et forelegg på 25.000 kroner.
Publisert Oppdatert
-Vi kan dokumentere at bilen ikke har brutt kabotasjereglene. Fraktpapirene lå igjen hos kunden. Men vi har valgt å vedta forelegget på 25.000 kroner, sier pressesjef Hilde Ebeltoft-Skaugrud i Posten Norge.
-Vi kan dokumentere at bilen ikke har brutt kabotasjereglene. Fraktpapirene lå igjen hos kunden. Men vi har valgt å vedta forelegget på 25.000 kroner, sier pressesjef Hilde Ebeltoft-Skaugrud i Posten Norge.
Slovakiske Bring Trucking het tidligere Blomquist Trucking og er eid av Posten Norge. Her fra en vinterdag for et par år siden da en av bilene dere effektivt stengte Oslo grunnet dårlige dekk.
Slovakiske Bring Trucking het tidligere Blomquist Trucking og er eid av Posten Norge. Her fra en vinterdag for et par år siden da en av bilene dere effektivt stengte Oslo grunnet dårlige dekk.
Den første kabotasjesaken der Bring var innblandet ble avslørt avDag Rykkje ved Statens vegvesen i Voss. At Bring var involvert gjorde at TV2 sendte sitt nyhetsteam til Voss.
Den første kabotasjesaken der Bring var innblandet ble avslørt avDag Rykkje ved Statens vegvesen i Voss. At Bring var involvert gjorde at TV2 sendte sitt nyhetsteam til Voss. Foto: Vidar Herre, avisa Hordaland

Vogntoget som ble stoppet på Jessheim i går besto av en slovakiskregistrert Mercedes-Benz Actros tilhørende Bring Trucking i Slovakia (tidligere Blomquist Trucking. Red.anm.), koblet til en gardintralle fra DHL. Bak rattet satt en slovakisk statsborger som hadde problemer med å dokumentere at han hadde kommet inn i Norge med last.

Da han ble stoppet var han på sin andre kabotasjetur mellom Oslo og Gardermoen. I følge Bjørn Uno Rogneby i Statens vegvesen på Jessheim så kunne ikke sjåføren dokumentere at han hadde kommet inn i Norge med internasjonal last.

-Han kom til Larvik med ferge fra Hirtshals den 26. april, det vet vi fordi han kunne fremvise fergebilletten, men han har ikke noe CMR-brev for inngående last. Han har også vært på en kabotasjetur tidligere. Mens bilen sto den 27. april så hadde han en runde på fem og en halv time den 28. Det vet vi fordi vi har tatt utskrift fra skriveren hans. Han har ikke fraktbrev for den turen heller. Det eneste han hadde fraktbrev på var lasset mellom Oslo og Gardermoen, forteller Rogneby til TransportMagasinet.

Ikke godt nok

Kontrollørene hadde noen utfordringer med å kommunisere med sjåføren grunnet språkproblemer. Etter hvert fikk de kontakt med sjåførens norske leder, som hevdet at alt var i sin skjønneste orden og at de hadde fraktpapirene som viste at bilen hadde kommet inn i landet med last.

-Vi forklarte vedkommende at dette ikke er godt nok. Slik dokumentasjon skal medbringes i kjøretøyet, det har også Samferdselsdepartementet presisert i rundskriv som er sendt ut til Statens vegvesen. Hvis man skal kunne fremskaffe slike papirer i ettertid hvis man blir tatt for ulovlig kabotasjekjøring, så faller jo hele kontrollsystemet sammen. Man er pliktig å ha med seg denne dokumentasjonen. I dette tilfellet aner vi jo ikke hva bil og sjåfør har drevet med, sier Rogneby.

Politianmeldt

Da vi snakket med Rogneby i morges så var Bring-bilen parkert inntil videre og Statens vegvesen har vært på Ullensaker lensmannskontor og levert anmeldelse for ulovlig kabotasjekjøring. Ofte blir slike saker "offer" for henleggelser, men slik gikk det ikke denne gang.

-Jeg har allerede utferdiget et forelegg i denne saken. Selskapet har fått et forelegg på 25.000 kroner. Forelegget skal forkynnes selskapet på vanlig måte, sier Peter Ristan, politiadvokat ved Romerike politidistrikt, til TransportMagasinet.

Posten

Hva sier man så i Posten Norge om dette? Vi tok kontakt med Hilde Ebeltoft-Skaugrud i Posten Norge for en kommentar.

-I denne saken kan vi dokumentere at vi ikke har brutt kabotasjereglene. Papirene på godset som ble fraktet inn i Norge lå bare ikke i bilen, men hos kunden som i dette tilfellet er DHL. Disse skulle jo ha vært med i lastebilen. At sjåføren valgte å kjøre i Norge uten at han hadde sørget for at papirene var med er beklagelig. Vi går nå en ny runde med både våre sjåfører og våre kunder, og poengterer viktigheten av at alle papirene som skal være med i bilen faktisk er det, sier Ebeltoft-Skaugrud.

- Dere har fått et forelegg på 25.000 kroner. Betyr det at dere vedtar forelegget?

-Ja, vi har valgt å vedta forelegget, avslutter Hilde Ebeltoft-Skaugrud, pressesjef i Posten Norge.

Fjerde saken

Posten-eide Bring har vært involvert i saker som omhandler ulovlig kabotasjekjøring tidligere. I desember i 2011 ble et polsk vogntog som kjørte på oppdrag for Bring tatt for ulovlig kabotasje. Saken fikk stor oppmerksomhet i media og daværende samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa kalte saken for "uhørt" og la til følgende: "Det er slikt som ikke skal skje. I morgen kommer jeg til å be om en orientering fra Posten. Både på hva som har hendt, og ikke minst hva de nå foretar seg for at dette ikke skal skje igjen".

Les om da Bring ble tatt første gang HER

Konsernsjefens krav

Postens konsernsjef Dag Meidell var også ute og lovet bot og bedring og sa i en pressemelding at ulovlig kabotasjekjøring ikke skal foregå i noen deler av konsernets virksomhet. Han sa også at de hadde iverksatt full gjennomgang av alle transportoppdrag, samtidig som rutiner og kontroll innskjerpes.

Blant annet skulle transportører som ble benyttet på enkeltoppdrag dokumentere skriftlig at ulovlig kabotasjekjøring ikke forekommer. Bare noen måneder senere kom ytterligere to kabotasjesaker der Bring var oppdragsgiver, på bordet.

De tre foregående kabotasje-sakene der Posten/Bring har vært involvert har alle omhandlet transportører som kjører på oppdrag for dem. Det skiller sakene mye fra det vogntoget som ble stoppet på Jessheim i går. Der er det ikke snakk om en underleverandør, men om en sjåfør og lastebil som tilhører Bring Trucking i Slovakia.

Med andre ord et slovakisk transportselskap eid av den norske staten.

Les om da Bring ble innblandet i nok en kabotasjesak HER

Les om den tredje Bring-kabotasjesaken HER

Les mer om Posten og Blomquist Trucking HER

Les om da Postens slovakiske transportselskap "stengte Oslo" HER

Les om glattkjøringskurs for Bring/Postens utenlandske sjåfører HER

Foto: Posten Norge AS