25,25 fra Norge til Belgia

Nå åpner også Tyskland for forsøk med modulvogntog. Under kamuflasje av å kalle det hele prøvedrift, kan du snart runde Europa med 25,25. Er det like greit?

Hva er et modulvogntog? Svaret finner du (forhåpentligvis) i ordlista.

Hva er et modulvogntog? Svaret finner du (forhåpentligvis) i ordlista.

Publisert Oppdatert

EU ønsker på generelt grunnlag å innføre modulvogntog i sine medlemsstater.

I Norge vurderes stadig nye tilslutningsveier og Vegdirektoratet har nylig foreslått flere veier, et forslag som nå er ute på høring.

På europeisk basis åpnes stadig nye strekninger for prøvedrift med modulvogntog. I Sverige og Finland har modulvogntog vært tillatt en årrekke.

I Danmark har man jobbet mye med saken det siste året etter at landet åpnet for en rekke teststrekninger i november i fjor. Arbeidet med å få 25,25 ut i Europa er høyt prioritert, fortalte Erik Østergaard i DTL dengang.

Les også: Danskene vil ha 25,25 ut i Europa

I nabolandet Tyskland har de vært mer direkte. Der har de frem til nå sagt kategorisk nei til modulvogntog. Det har imidlertid nettopp vært valg i Tyskland, og den nye regjeringen har nylig meldt at den vil åpne for forsøk med modulvogntog.

På dansk side står det en veistubb igjen mot den dansk-tyske landegrensen som ennå ikke er inkludert i modulvogntogsnettet. Den åpnes for prøvedrift av 25,25 den 1. desember.

Dette betyr at når Tyskland åpner forsøkene, blir det en korridor for modulvogntog fra Norden gjennom Danmark og til Tyskland, Holland og Belgia.

I mellomtiden tar både NLF og LTL til orde for å utvide prøveordningen her til lands. De hevder at dagens prøveordning i realiteten ikke er noen prøveordning, men at veiene som er tillatt brukt, er så gode og begrensede at de er konkurransevridende.

Les også: Modulvogntog - prøveordningen urettferdig

Debatten om 25,25 har pågått en årrekke og har både sterke motstandere og like mektige tilhengere.

EU-kommisjonen la i våres frem en undersøkelse hvor det fremgår at et samlet EU kan spare 29 mrd. euro årlig dersom det blir tillatt med modulvogntog overalt. Europeisk næringsliv ønsker også dette, ifølge organisasjonen Business Europe som tidligere i år viste til et høringssvar til EUs fremtidige transportpolitikk.

Les også: Sparer milliarder på 25,25

Som svar på denne tiltalen hostet Fraunhofer-Institut en måned senere opp annen rapport som hevder at 25,25 er noe ordentlig miljøtull ettersom modulvogntogene vil skape økt risiko for at gods blir flyttet fra jernbane over til veiene, noe som ifølge dem selv vil trekke ned miljøregnskapet.

Les også: Ingen miljøfordel å tillate 25,25

Rapporter har en tendens til å bli skapt av organisasjoner som ønsker å fremme sin egen sak, og spriker gjerne i alle retninger.

Uansett om man ønsker 25,25 eller ikke, kan vi fastslå at transportformen gradvis snikes inn og at stadig nye tilknytningsveier og prøveprosjekter kommer til. Som fenomen er snikinnføring fascinerende. For det er egentlig hva dette er. I utgangspunktet er modulvogntog ikke tillatt, men man setter igang et prøveprosjekt her og et der, og etter noen år er det overalt.

Om det kanskje er like greit, overlater vi til leseren å vurdere. Vi tipper uansett at vi om noen år ser stadig flere modulvogntog langs veiene over hele Europa.