25,25-ordningen lite brukt

Så langt har svært få norske transportører benyttet ordningen med å bruke modulvogntog på de tillatte prøvestrekningene i Norge.

Publisert Oppdatert

Dette fremkommer, kanskje ikke uventet, i en rapport fra Transportøkonomisk institutt. Hele rapporten kan hentes her.

Årsakene oppgis å være at en for liten del av vegnettet er tillatt for modul­vogntog, bruk av modulvogntog passer ikke med logistikkløsningene til kundene og at ordningen krever for store investeringer i nytt transportmateriell.

Viktigste årsaker til å benytte modulvogntog er oppgitt å være muligheten til å transportere samme godsmengde med færre vogntog og reduserte transportkostnader. I tillegg mener lastebileierne å ha fått økt konkurranseevne mot vegtransportører som ikke benytter modulvogntog.

En trafikktelling på Svinesund i 150 timer viser at 29 av 67 modulvogntog (43 %) er svenske, mens danske og polske vogntog hver utgjør 11 stk (16 %). Blant vogntogene ble det kun registrert seks norske modulvogntog, ifølge Transportøkonomisk institutt.

Opplysninger om kontrollerte modulvogntog viser at de fleste hadde svenske eiere (62 %) og/eller sjåfør (48 %).

Litteraturstudien fra utvalgte EU-land viser at alle landene bortsett fra Tyskland konkluderer med at modulvogntog vil ha en positiv effekt.