25,25-propp borte i Tyskland

Tyskerne har, via sitt eminente trafikkdepartement, offentliggjort et utvidet veinett i forsøk med modulvogntog. De nye veiene omfatter bl.a. A1 og A27 ved Bremen samtidig som man også kan få kjøre til Bremens store godssentral ved havnen. Det melder danske ITD.

Hva er et modulvogntog? Svaret finner du (forhåpentligvis) i ordlista.

Hva er et modulvogntog? Svaret finner du (forhåpentligvis) i ordlista.

Publisert Oppdatert

Tidligere har Bremen vært en "propp" på ruten mot eksempelvis Nederland.

Helt problemfritt er det allikevel ikke. Fortsatt er det uklarheter omkring grenseoverskridende trafikk, vektgrenser og teksniske krav.

På toppen av det hele er det snart valg i Tyskland og dersom det blir et regjeringsskrifte frykter lastebilbransjen en mer negativ holdning til modulvogntog.

Dagens forsøksordning skal vare i 2,5 år til, men skal man investere i materiell må naturligvis de fremtidige rammene være tilstede. Det er de ikke i dag.