285 mill til kollektivtransport - ikke et øre til Søgneveien

NTP inneholder 285 mill fra den såkalte "Belønningspakken" for 2009 - 2012. Samtidig er det ikke et øre til E39 mot Søgne, til tross for løfter for få uker siden. Lahnstein vil ikke uttale seg om saken.

Trafikk

Trafikk

Publisert Oppdatert

- Rent løftebrudd fra den rødgrønne regjeringen, sier Per Gitmark (H) i Kristiansand til NRK Sørlandet i forbindelse med framlegget av forslaget til den nye transportplanen.

Senterpartiets førstekandidat i Vest-Agder, Sigmund Oksefjell, jublet for en tid siden da han fikk beskjed fra samferdselsminister Liv Signe Navarsete om at det blir firefelts motorvei på strekningen.

Oksefjell sa da til NRK at Senterpartiet hadde jobbet lenge for å få til en videreføring av dagens korte firefeltsvei på E39 i Søgne.

- Veien frem til Tangvallkrysset har vært en flaskehals spesielt i rushtiden, sa Oksefjell.

Køprising på vei

- For å styrke kollektivtransporten og bedre miljøet i storbyområdene, er det nødvendig med tiltak som virkelig monner. Denne tildelingen, som er den første i sitt slag, bidrar til dette, sier statssekretær Erik Lahnstein til NRK Sørlandet.

De årlige beløpene fordeler seg slik: 2009: 80 millioner kroner, 2010: 80 millioner kroner, 2011: 65 millioner kroner og 2012: 60 millioner kroner.

- Kristiansandsregionen har lagt frem en helhetlig plan der man både ruster opp kollektivtransporten og vil gjennomføre restriktive tiltak for å begrense bilbruken. Da har man en oppskrift som vil gi resultater. Vi forventer en styrket miljømessig utvikling og langt bedre fremkommelighet i trafikken.

- Det skal arbeides videre med ulike restriktive tiltak, deriblant et opplegg for køprising.

Tungt.no har i over en uke forsøkt å få ststaskretæren i tale der han skal svare for blant annet hva som kreves for å komme i vurdering i forbindelse med en eventuell prolongering av belønningspakken for kollektivtrafikken. Dette nekter Lahnstein å svare på.

Tungt.no har også spurt statsekretæren om en kommentar til det faktum at E39 ved Søgne overhodet ikke er tiltenkt midler innen for den foreslåtte transportplanen. Dette har vi heller ikke fått svar på fra ansvarlig hold i departementet.

- Det avgjørende for departementet er at regionen har forpliktet seg til å gjennomføre de tiltak som er nødvendige for at man kan nå de målene som er satt. Det foreligger en klar og oversiktlig plan for gjennomføringen av nødvendige tiltak, både for infrastruktur og tilbudet knyttet til kollektivtransport, sier Lahnstein til Fædrelandsvennen.

- Regjeringen er opptatt av å øke tempoet i arbeidet med å legge om transporten i mer miljøvennlig retning. Derfor bidrar vi mer økonomisk og gir sterkere oppmuntring til de lokale politikerne som ønsker å ta de fremsynte, men ofte krevende valgene, som er nødvendige for gi oss triveligere og grønnere byer, sier statssekretær Lahnstein.

Samferdselsdepartementet forhandler også med to andre byområder om fireårige avtaler, Trondheimsregionen og Drammensregionen.