29 omkom på veiene i juni

95 personer har mistet livet i trafikken i løpet av første halvår 2010. I samme periode i 2009 omkom det 96 personer i veitrafikkulykker.

Publisert Oppdatert

Trygg Trafikk melder at det foreløpige tallet for omkomne i juni 2010 er 29. I samme måned i 2009 var det foreløpige tallet 24. Dette ble senere redusert med to, slik at det endelige tallet for juni 2009 endte på 22.

I gjennomsnitt de foregående fem år er 24 personer omkommet i veitrafikkulykker i juni måned.

Tallene i juni fordeler seg på 14 bilførere, fem bilpassasjerer, fem motorsyklister, en syklist og fire fotgjengere.

Av de 19 omkomne førere og passasjerer i bil omkom 11 i kollisjon med annet kjøretøy, mens åtte mistet livet i utforkjøringsulykker (eneulykke).

Av de 29 omkomne var 19 menn, åtte kvinner og to barn.

De foreløpige tallene for første halvår viser at 11 personer har omkommet på veiene i Hordaland, mens 9 har mistet livet i Nordland.