30 omkom på veiene i juni

I første halvår 2008 har 133 personer mistet livet i trafikken. Det er 36 flere enn i samme periode i fjor, da 97 personer omkom i trafikkulykker.

Publisert Oppdatert

Trygg Trafikk melder at det foreløpige tallet for trafikkdrepte i juni 2008 er 30. I samme måned i 2007 var det foreløpige tallet 22. Dette ble redusert med en, slik at det endelige tallet for omkomne i junitrafikken 2007 endte på 21.

I gjennomsnitt de foregående fem år er 22 personer omkommet i veitrafikkulykker i juni måned, og 108 personer i løpet av årets seks første måneder.

13 av de omkomne første halvår kjørte tohjulinger, åtte på MC, to på moped og tre på sykkel. Hittil i år har 11 personer på MC mistet livet i trafikken.

Mange ungdomsulykker

36 av de omkomne er i aldersgruppen 15 - 24 år, dvs. at en av fire som har mistet livet i trafikken er ungdom. Bare i juni har 11 ungdommer mistet livet. De fleste av ungdommene som omkommer er bilførere eller passasjerer i bil, og flertallet av ulykkene er utforkjøringsulykker.

Trygg Trafikk har foreslått en nasjonal ungdomsstrategi i vår høringsuttalelse til forslaget til Nasjonal transportplan.

- Mer må gjøres for å forhindre at så mange unge mister livet i trafikken. Vi ønsker en bedre samordning av de ulike aktørenes tiltak innen informasjon, opplæring og kontroll/overvåking overfor ungdom, og større vekt på trafikkopplæring og holdningsskapende arbeid i skolen i årene frem mot førerkortalder, sier Trygg Trafikks kommunikasjonssjef Kristin Øyen.

Flere barn

I løpet av første halvår har ni barn under 15 år mistet livet i trafikken. Det er nesten like mange som i løpet av hele fjoråret, da ti barn under 15 år omkom i trafikken. Fem av barna som har omkommet i trafikkulykker i år var passasjerer i bil, en kjørte moped, og tre ble påkjørt som fotgjenger eller syklist.

Tallene i juni fordeler seg med 12 bilførere, tre bilpassasjerer, åtte motorsyklister, to mopedister, tre syklister og en fotgjenger. Av til sammen 15 drepte bilførere og -passasjerer omkom åtte i kollisjon med annet motorkjøretøy og syv i utforkjøring. Av de 30 som omkom i trafikken i juni var 23 menn, seks kvinner og ett barn.