30% reduksjon av CO2 innen 2030

Det er den internasjonale vegtransportunionen IRU som besluttet dette like før helgen, og reduksjonsmålet skal nåes gjennom bl.a. å bruke bedre logistikkløsninger og ikke utelukkende lovpålagte renere motorkrav.

Publisert Oppdatert

IRU slår fast at det bortsett fra kort persontransport og bydistribusjon, vil transporten i det store og hele være avhengig av olje i overskuelig fremtid, og at vi må utnytte mulighetene bedre.

Unionen ønsker at myndighetene skal slutte å fokusere på lover som reduserer utslipp, men istedet skape forutsetninger som reduserer forbruket. Et eksempel er å bruke infrastrukturen bedre, bygge nye veier, og å ta bort flaskehalser.

Et annet eksempel er å benytte 25,25 i større grad. Også reduksjon av tomkjøring er et moment i resolusjonen. De oppfordrer samtidig lastebilprodusentene, dekkprodusenter og andre leverandører til at man tilsammen skal klare å redusere forbruket med 10%.