326 får midlertidig stilling hos Volvo

326 personer får tilbud om fast stilling ved Volvo Lastvagnar i Umeå. Det er et av resultatene fra de diskusjoner som har pågått mellom ledelsen og Metall-klubben i Umeå.

Publisert Oppdatert

Nå har resultatet altså blitt at selskapet tilbyr faste stillinger til alle som ble ansatt mellom 1. januar 2010 og 12. april 2010, 326 personer. Ordningen gjelder fra og med 1. desember. Omtrent 270 personer ble ansatt mellom 13. april og 19. november, for disse kan Volvo forlenge de midlertidige ansettelsene med opp til 12 måneder. Per dags dato gjelder ordningen bare til 30. juni neste år. For de som ble ansatt etter den 19. november blir ordningen forlenget opp til 18 måneder.

Volvo har ansatt 526 arbeidere i Umeå i løpet av 2010, nå er det 1930 ansatte. Metall-klubben skriver på sin hjemmeside at det er positivt at partene har kunnet bli enige om et oppgjør. De mener det gir riktige signaler å tilby disse stillingene nå. Ti arbeidere har blitt tilbutt tidligere pensjonering, som i følge klubben også er positivt for de som har gjennomført hele sin yrkeskarriere på Volvo.