35-55-åringer reagerer raskest i trafikken

Bilførere i aldersgruppen 35-55 år reagerer raskere på farer i trafikken enn både førere over 65 år og trafikkskoleelever. Dette viser en videobasert test utviklet ved TØI.

Publisert Oppdatert

Resultatene stemmer godt over ens med risikoberegninger for ulike aldersgrupper basert på ulykkesdata, og indikerer at både kjøreerfaring og synsevne er viktig for rask oppfattelse av faresituasjoner.