3,5 prosent lønnsvekst i samferdsel

Gjennomsnittlig månedslønn, eksklusive overtid, for heltidsansatte i samferdselssektoren utgjorde 35.500 kroner i oktober 2009. Dette var 1.200 kroner, eller 3,5 prosent, mer enn på samme tidspunkt året før, melder Statistisk Sentralbyrå.

Publisert Oppdatert

Hovednæringsområdet, Samferdsel, omfatter blant annet landtransport, sjøtransport, lufttransport, transporttjenester samt post- og distribusjonsvirksomhet.

Lønnsveksten varierer fra 1,7 prosent i landtransport til 7,4 prosent i sjøtransport. I transporttjenester økte den gjennomsnittlige månedslønnen med 1,7 prosent og i post- og distribusjonsvirksomhet var økningen 2,6 prosent.

Den lave lønnsveksten i landtransport gjenspeiler seg i tallene for sjåførene som er den dominerende yrkesgruppen i næringen.

Gjennomsnittlig månedslønn for sjåførene i landtransport utgjorde 28.000 kroner, som er 0,7 prosent mer enn året før.

Sjåfører i godstransport hadde 28.800 kroner i månedslønn, som er uendret fra oktober 2008.