40 nye Mercedes-Benz lastebiler til Ringnes AS

Ringnes AS har bestilt 40 nye Mercedes-Benz lastebiler fra Bertel O. Steen Vare-Last-Buss på Lørenskog. Bilene leveres puljevis med tilhørende opplæring av sjåførene. De første bilene er allerede levert og innen utgangen av februar 2011 vil alle bilene være operative hos Ringnes AS.

Publisert Oppdatert

Bilene, trettini av typen Mercedes Benz Actros og en Mercedes Benz Econic, følger alle EU's strengeste krav til miljø og utslipp. Miljø var en vesentlig del av forhandlingene, både i forhold til utslipp, men også med tanke på førermiljø. I tillegg er sikkerheten vektlagt høyt. Alle bilene er blant annet er utstyrt med ryggekamera og alkolås.

Ringnes har i dag 210 lastebiler. En utskifting av 40 biler som har utslippsklassifisering Euro 2 og 3 med biler som er i kategorien Euro 5 gjør at Ringnes mer enn halverer utslippet av miljøskadelige NOX. I tillegg reduseres drivstofforbruket noe som igjen slår positivt ut på CO2 utslippet.

- I Ringnes skal vi til en hver tid sikre at vi er konkurransedyktige på distribusjon. Dette gjør vi blant annet ved å ha en moderne og tidsriktige flåte av distribusjonsbiler som er skreddersydde til nettopp våre produkter og vår kundestruktur. I tillegg har vi en bevisst strategi om å redusere vårt energiforbruk og den negative påvirkningen av omgivelsene våre, utaler Claus Loft, direktør for Supply Chain hos Ringnes AS.

- 40 nye lastebiler på en gang er en betydelig økning av standarden på vår bilpark og et godt bidrag til miljøet. De nye bilene er også kledd med vår nye selskapslogo og ser meget rene og stilige ut, sier Gudbrand Rustaden og Lars Thomas Røsseth som har forhandlet fram en treårig rammeavtale med Bertel O. Steen på Lørenskog. De er begge godt fornøyd med resultatet ser fram til et langsiktig og godt samarbeid med Bertel O. Steen. Bilene blir fordelt utover landet.

- Vi i Bertel O. Steen AS er meget fornøyde med at Ringnes AS har valgt Mercedes-Benz, og vi tar det som en anerkjennelse på at vi er konkurransedyktige på så vel produkt og pris, som på service, opplæring og oppfølging generelt, sier Helge Hovstø, salgsdisponent hos Bertel O. Steen Vare-Last-Buss på Lørenskog.

De nye Mercedes-Benz lastebilene leveres i 6 puljer og innen utgangen av februar 2011 vil alle 40 bilene være operative hos Ringnes. Da har også sjåførene vært igjennom opplæring på kjøretøyene.

De 40 nye Mercedes-Benz lastebilene til Ringnes er av følgende modeller:

  • 30 stk MB Actros 2532L med Containerpåbygg
  • 3 stk MB Actros 2546L med Containerpåbygg
  • 4 stk MB Actros 2536L med skap
  • 2 stk MB Actros 2532L med skap
  • 1 stk MB Econic 2633 for rangering

Bildet: Lars Thomas Røsseth (t.v) og Gudbrand Rustaden (midten) har forhandlet fram en treårig rammeavtale med salgsdisponent Helge Hovstø hos Bertel O. Steen Vare-Last-Buss på Lørenskog.