400 uaktsomme drap

Mer enn 400 personer er dømt for uaktsomt drap her i landet siden 1998. To professorer mener straffeforfølgelse etter ulykker er urimelig.- Bruk midler på oppfølging i stedet for rettsak, sier professor Kolstad.

Publisert Oppdatert

- Det er urimelig å bli straffet etter ulykker, sier NTNU-professor Arnulf Kolstad til Tungt.no.

Han mener allikevel at opplevelsen er like sterk for de sjåførene som ikke er direkte avhengig av et førerkort for å utøve yrket sitt.

- Jeg tror følelsen av urettferdighet er like stor, selv om man ikke er yrkessjåfør, men dommene får selvsagt større konsekvenser.

Han mener det er både urimelig og primitivt å straffe mennesker for handlinger som er gjor i vanvare.

En stor del av de 400 sakene gjelder trafikkulykker. Ofte har den tiltalte mistet ektefelle, brødre, søsken, kjæreste eller venn i ulykken i tillegg til at han som yrkessjåfør har fått kjøreforbud for kortere eller lengre tid.

- Primitivt

Arnulf Kolstad, professor i sosialpsykologi, og Hedda Giertsen, professor i kriminologi, mener det er meningsløst å straffe folk for en handling som er gjort i vanvare.

- Det er både urimelig og primitivt å straffeforfølge mennesker for uaktsomt drap, sier Kolstad.

Han mener det også er ufornuftig å straffe folk for slike hendelser. I de aller fleste tilfellene er straffen betinget eller ubetinget fengsel.

- Ved alle uaktsomme lovbrudd av denne typen, så mener jeg vi bør finne helt andre reaksjonsformer enn noe så primitivt som en tradisjonell straff, mener Kolstad.

- Så som?

- Samfunnet har jo apparat som er ment å skulle hjelpe de som er havnet i en slik situasjon, en situasjon de selv altså ikke er skyld i.

- Men dette er vel som så mye annet også et ressursspørsmål?

- Ja, men når samfunnet velger å bruke store ressurser på rettsaker, så er det etter mitt syn, feil bruk av midler. Bruk det i oppfølging til de som er uheldige i stedet for å straffe dem med en drapsdom, sier Kolstad.

- Ingen positive effekter

Han får støtte fra kriminologiprofessor Hedda Giertsen.

- I utgangspunktet mener jeg at det er uforståelig fordi det ikke var noen hensikt. Det var åpenbart en ulykke og en tragisk hendelse, sier Giertsen.

Hun kan ikke se noen positive effekter av å straffe personer i en slik situasjon.