400.000 kroner til Østerdalsekspressen

Publisert Oppdatert

Fylkesrådet i Hedmark har gått inn for å støtte Østerdalsekspressen med 400.000 kroner. Det kan redde busstilbudet, skriver Østlendingen.

Østerdalsekspressen har kostet mer enn det har smakt, for selskapene Østerdal Billag og Gauldal Billag som har stått sammen om tilbudet.

27. mai gjorde direktør i Østerdal Billag, Per Terje Mathisen, det klart i vår avis at både dag- og nattbussen forsvinner når Østerdalekspressen avvikles fra 1. september.

- Det er umulig å drive uten offentlig støtte, sa han.

Satser på det etablerte

Mandag kveld vedtok fylkesrådet i Hedmark at Hedmark og Sør-Trøndelag fylkeskommuner vil gi inntil 400.000 kroner i 2009 i tilskudd til Østerdalsekspressen.

Tilskuddet skal deles likt mellom de to fylkeskommunene.

I vedtaket går det fram at de to fylkeskommunene vil vurdere behovet for tilskudd til Østerdalsekspressens ruter for 2010.

Plassgaranti

Plassgaranti har vært en utfordring for Østerdalsekspressen. Garantien er knyttet til at alle ruter i Norway Bussekspress som Østerdalsekspressen er en del av, har plassgaranti. Dette medfører ekstra kostnader for busselskapene.

I og med at ekstrakostnader for Østerdalsekspressens plassgaranti hovedsakelig gjelder militærreiser til og fra Rena leir i Åmot, vil fylkeskommunen ta dette opp med Forsvarsdepartementet og eventuelt Samferdselsdepartementet.

- Vi mener det er viktig å opprettholde tilbudet, både for lokalbefolkningen og de som reiser på lengre avstander. Derfor har vi bestrebet oss på å finne en løsning, samtidig som vi må håndtere blant annet EØS-regelverket og regler for offentlig anskaffelser, sier fylkesrådsleder Siv Tørudbakken.