45 fots containere på vogntog

Det kan høres ut som et "heia Norge"-innslag, men det er det heller ikke denne gang. Hver uke kommer det omkring 1300 containere til norske havner, der de lastes på bil. Det har vært greit siden 90-tallet, men for noen uker tilbake ble bilene plutselig stanset i kontroll - og ilagt kjøreforbud. Containerne var 11,6 cm for lange, må vite.

Publisert Oppdatert

- Min reaksjon da jeg ble stoppet første gang og nektet å kjøre videre, egner seg ikke på trykk, fortalte Geir-Ola Sæther i Colli Care til Aftenposten forleden. De følgende dagene ble en rekke vogntog stoppet og ilagt kjøreforbud. Fraktbransjen var nærmest i sjokk.

45 fots containere er godkjent i EU og kan transporteres lovlig på det europeiske veinettet innen EU. Det var et mysterium hvorfor containere som oppfyller strenge EU-krav, plutselig ikke kunne fraktes i Norge. For det var de ikke.

Regelverket om bruk av kjøretøy, som er bundet av direktiver fra EU, sier at containere på over 45 fot er litt for lange til å fraktes på norske veger.

- Det er et uavklart regelverk som har medført denne situasjonen, forteller Statens vegvesen i dag, som nå har forstått situasjonen og har avklart at det igjen skal være lov å frakte containerne.

- I 2006 kom nye tolkninger som foreløpig ikke er implementert i regelverket vårt, sier rådgiver Thomas Magnussen i Statens vegvesen. - Vi presiserer at i praksis har våre kontrollører latt disse vogntogene passere, og at det er først i det siste vi ser at 45 fots containere blir tatt i kontroll.

Tolkningene de sikter til, er uttalelser fra EU-kommisjonen som i 2006 åpnet opp for at medlemsstatene kan tillate nasjonal transport direkte til og fra sjøtransport eller jernbane og frem til bestemmelsessted dersom medlemsstaten ønsker det.

- Da vi forsto sammenhengen reagerte vi med en gang, fortsetter Magnussen. - Derfor gjør vi nå et generelt unntak og lar 45 fots containere bli fraktet i Norge og unntaket gjelder fram til vi får nedfelt dette i kjøretøyregelverket.