56 prosent av stamveiene ikke brukbar standard

Den ferskeste oppdateringen viser at 56 prosent av i alt 8580 stamveikilometer i Norge får stempelet «ikke brukbar standard » av Statens vegvesen. Bare 5 prosent, 430 kilometer, får «fullgod standard».

Publisert Oppdatert

Situasjonen for øvrige riksveier er noe bedre. 27 prosent får «fullgod standard», 44 prosent «ikke brukbar standard», mens resten av stam- og riksveiene gis «brukbar standard». Skaderisiko, utslitt asfalt, for smal vei og manglende midtrekkverk er blant femten kriterier som trekker karakteren ned.