60 tonns tømmervogntog tillates

- Vi gir nå tømmertransporten bedre rammevilkår, samtidig som hensynet til trafikksikkerhet og framkommelighet blir ivaretatt, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

Publisert Oppdatert
Samferdselsminister Marit Arnstad
Samferdselsminister Marit Arnstad

Samferdselsdepartementet har i dag bedt Vegdirektoratet åpne for økt totalvekt for tømmervogntog til 60 tonn, og økt totalvekt for tilhenger til 36 tonn.

Endringen er ledd i arbeidet med å styrke konkurransevilkårene for skogindustrien, og kommer i tillegg til at det tidligere i år ble åpnet for økt lengde fra 22 til 24 meter for tømmervogntog.

Les også: Arnstad vil ha 60 tonns tømmerbiler

Økt nyttelast i tømmertransporten vil gi færre kjøretøyer på vegene, reduserte klimagassutslipp og sannsynligvis redusert ulykkesrisiko.

Endringene innebærer at rammene økes for hva som kan tillates av totalvekt på tømmertransporter. Statens vegvesen har påbegynt en gjennomgang av riksvegnettet for å vurdere hvilke strekninger som er egnet for 60 tonn totalvekt. Vegdirektoratet har tidligere også fått i oppdrag å vurdere strekninger på fylkesveger og kommunale veger.

Her er brevet til Vegdirektoratet

Les også: Endelig lov med 24 meters tømmerbiler - men bare på riksvei

Les også: Tillater tyngre og lengre tømmertransport