Kabotasjetatt:

60.000 i bot og ut av landet!

Det ble resultatet etter at de polske vogntogene ble avslørt på Taraldrud. Men fortsatt står vogntogene parkert som "pant" inntil pengene er innbetalt.

Denne og en MAN fra Universal Transport  i Polen fikk 30.000 kroner i forelegg hver for brudd på kabotasjereglene. Nå står de i "pant" i påvent av at pengene skal betales.

Denne og en MAN fra Universal Transport i Polen fikk 30.000 kroner i forelegg hver for brudd på kabotasjereglene. Nå står de i "pant" i påvent av at pengene skal betales.

Publisert Oppdatert
Ronny Lindesteg, fagleder i Statens vegvesen, berømmer Follo-politiet som tok tak i kabotasjesakene.

Ronny Lindesteg, fagleder i Statens vegvesen, berømmer Follo-politiet som tok tak i kabotasjesakene.

Denne lastebilen måtte forlate landet, etter at tekniske mangler var utbedret. Semitrailer og last står igjen på Taraldrud.

Denne lastebilen måtte forlate landet, etter at tekniske mangler var utbedret. Semitrailer og last står igjen på Taraldrud.

Det var torsdag kveld at spesialtransportene ble stoppet av Statens vegvesen. Her er en av dem på E6 ved avkjøringen til Ås, før de ble stoppet.

Det var torsdag kveld at spesialtransportene ble stoppet av Statens vegvesen. Her er en av dem på E6 ved avkjøringen til Ås, før de ble stoppet.

Etter at spesialtransportene som skulle fra Vestby til utbyggingen av et Thon Hotell på Flå i Hallingdal ble tatt for ulovlig kabotasje, har tre av de fem vogntogene stått parkert på Taraldrud kontrollstasjon utenfor Oslo. Det var i en aksjon torsdag kveld i forrige uke at fem polske vogntog med ti norske følgebiler ble kontrollert ved kontrollstasjonen langs E6. Resultatet ble at tre av de fem vogntogene ble stående med kjøreforbud. I tillegg til noen tekniske mangler som gikk på dekk, kjetting og ABS-feil, så hadde to av de tre vogntogene vært for lenge i Norge. Disse to ble anmeldit for ulovlig kabotasjekjøring, i og med at de hadde overskredet de syv dagene de kunne være her.

Les om spesialtransporten som ble stoppet HER

Ingen kommentar

Den tredje hadde tekniske mangler, men de skal nå være utbedret og trekkvogna har forlatt landet. Trailerene med den store modulen skal fortsatt stå parkert på Taraldrud. Årsaken til at trekkvogna måtte ut, var at den var på sitt syvende døgn da den ble stoppet. Dermed var det "game over" for videre kabotasjekjøring for denne bilen.

Vi tok nok en gang kontakt med Follo-politiet for å høre siste utvikling i saken. Men politioverbetjent Silje Utheim var ikke mer snakkesalig i dag, enn hun var på fredag.

-Jeg kan fortsatt ikke kommentere denne saken da den ikker er ferdig etterforsket. Du får prøve igjen mot slutten av uka, er hennes ordknappe svar.

Venter på pengene

De to siste vogntogene, begge fra Universal Transport i Polen, står fortsatt på Taraldrud, komplett med traller og last. Og det kan det hende de må gjøre en stund til. For i følge fagleder Ronny Lindesteg i Statens vegvesen venter de på pengeinnbetaling fra det polske transportselskapet.

-Disse to bilene har fått et forelegg på 30.000 kroner hver seg. Inntil summen på kroner 60.000 er på plass så blir de stående. Så vidt jeg vet så skal pengene være innbetalt i Polen, men det tar nok noen dager før de står på konto. Deretter må bilene ut av landet. Det er også noe teknisk som gjenstår, som noen dekk som ikke er i henhold til reglene. Et av vogntogene har også en ABS-feil som må rettes, sier Lindesteg til TransportMagasinet.

Han ønsker å skryte litt av Follo-politiet i denne saken, som tok tak i den og prioriterte etterforskningen. Det er skryt som vi ikke har noen problemer med å slutte oss til. Altfor ofte så drar slike saker ut for til syvende og sist bli henlagt. Det skjedde absolutt ikke i denne saken!

Planlagt transport

Flere som har vært i kontakt med oss om denne transporten, som skulle til utbyggingen av Olav Thons hotell på Flå, har hengt seg opp i at dette er planlagt transport. Og det er ikke tillatt i henhold til kabotsjereglene. Vel, akkurat den biten er litt ullen. I utgangspunktet het det seg jo at kabotasjekjøring ikke skulle være planlagt, men av tilfeldig art. At denne transporten er særdeles planlagt er det ingen som helst tvil om, men etter hva vi vet så har Statens vegvesens kontrollører fått beskjed om å ikke henge seg opp i dette med planlagt kabotasje.

Allikevel gikk Statens vegvesen til anmeldelse av Schenker og belgiske Transpohans på denne bakgrunnen i fjor høst.

Den saken kan du lese om HER

Risiko

I Samferdselsdepartementets rundskriv datert 21. august 2013, presiserer myndighetene at speditører ikke vil ha adgang til å utføre kabotasje på permanent eller løpende basis selv innenfor rammene av reglene om at det kan utføres tre oppdrag innenfor en periode på syv dager. Kabotasje kan ikke utføres på en slik måte at det skapes en permanent eller løpende aktivitet. Transportører som ønsker å drive permanent eller løpende transport i Norge, må være etablert i Norge og ha løyve for nasjonal transport.

Om en spesialtransport som involverer 15 turer mellom Vestby og Flå i Hallingdal, med moduler til Thon Hotell Bjørneparken er å betrakte som permanent eller løpende basis er vi ikke sikre på. Juridisk direktør i NLF, Robert Aksnes, mener at de som velger å tolke regelverket veldig liberalt risikerer å få trøbbel.

Det var mannskap ved Taraldrud kontrollstasjon som reagerte på tips og fikk kontrollert den polske vogntogene. To ble tatt for ulovlig kabotasjekjøring!

Det var mannskap ved Taraldrud kontrollstasjon som reagerte på tips og fikk kontrollert den polske vogntogene. To ble tatt for ulovlig kabotasjekjøring!

Ulovlig kabotasje! Dette vogntoget har brutt reglene for kabotasje. Prisen ble 30.000 kroner før den må ut av landet.

Ulovlig kabotasje! Dette vogntoget har brutt reglene for kabotasje. Prisen ble 30.000 kroner før den må ut av landet.