7000 hjort kjørt ihjel

I jaktåret 2007/08 ble rundt 6000 hjortevilt kjørt i hjel av bil, mens ca 1000 ble påkjørt av tog. Siden 1970 har nesten 140.000 hjortevilt mistet livet i tog- og biltrafikken; de siste årene ca 20 hver eneste dag

Publisert Oppdatert

Til tross for at det ikke er så mye snakk om påkjørsel av rådyr, så er det flest rådyr som blir drept på norske veger: I forrige jaktsesong var det rundt 4000. Videre var det 1250 elger, 840 hjort og 10 villrein som ble kjørt i hjel av bil. I tillegg er det store mørketall.

I løpet av de tre siste årene har det vært nærmere 500 personskadeulykker med hjortevilt. Nesten en fjerdedel av ulykkene skjedde i Hedmark, der det også er størst fare for å møte elg.